דרך נגישה בבניין קיים

 

​דרך נגישה הינה תוואי חופשי רצוף, המקשר בין כל הרכיבים והמרכיבים הנגישים שבבניין, בשטחי חוץ, ובשטחים פתוחים, ומתאים לשימושם של אנשים עם מוגבלות. מאמר זה עוסק במאפייניה של דרך נגישה, בטיפול במכשולים בדרך, ובאופן שיש להאיר דרך נגישה בבניין ציבורי קיים.​​


יש להדגיש כי הדרישות מדרך נגישה בבניין קיים אינן בהכרח זהות לדרך נגישה בבניין ציבורי חדש או דרך נגישה במקום שאינו בנין בשטח פתוח. על כן יש לדאוג שדרך נגישה בבניין קיים תעמוד בדרישות תקנות בניין קיים. מאמר זה מפרט את עיקרי הדרישות מדרך נגישה בבניין ציבורי קיים. התקנות מגדירות דרישות מינימום. על-מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות להרגיש נוח ובטוח בעוברם בדרך, רצוי להתקין את הדרך הנגישה במימדים רחבים יותר, במידת האפשר.

 

מאמר זה מתייחס לתקנות הנגישות לבניין קיים, תוספת ראשונה, טבלת הבדיקה והביצוע, טור ג' שלצד סעיפים (5),(6),(7), ו-(15).

 

במאמר זה תוכלו לקרוא על:

  

פני הדרך​

על פני הדרך להיות:

 • יציבים וקשיחים - פני שטח שאינם זזים תחת מגע הרגל או אמצעי עזר להתניידות, ואינם משנים צורתם. דוגמאות לפני דרך לא יציבים או קשיחים הן חול, שטיח שאורך שערותיו מעל 13 מ"מ, חלוקי נחל או חצץ.
 • קבועים - כלומר נמצאים במקום דרך קבע ומאפשרים נגישות תמידית. דרישה זו באה למנוע מצב שבו מציבים דרך ניידת רק לבקשתו של אדם עם מוגבלות.
 • בעלי מרקם אחיד.
 • בעיבוד עדין - עיבוד גס כגון "טובזה" או טלטיש גס, אינו מתאים. זאת משום שאדם המתנייד באמצעות כסא גלגלים או אמצעי עזר לניידות כקביים עלול לאבד שיווי משקל וליפול בשל פני השטח שאינם חלקים.

תרשים 1: עיבוד טלטיש גס ועיבוד טובזה. התמונות מדגישות את העיבוד הגס והבליטות בפני השטח שלו.
עיבוד טלטיש גס ועיבוד טובזה. התמונות מדגישות את העיבוד הגס והבליטות בפני השטח שלו

 • רוחב המישקים (פוגות) בדרך לא יעלה על 1.5 ס"מ, משום שברוחב מישקים גדול יותר עלול אמצעי עזר לניידות להיתקע.


תרשים 2: מישקים (פוגות)
תרשים 2: מישקים (פוגות)

  

רוחב וגובה

הגובה הפנוי מעל הדרך יהיה 200 ס"מ לפחות. ראו גם בסעיף "מכשולים בדרך", להלן.

רוחבה הפנוי של הדרך הנגישה צריך להיות 130 ס"מ. רוחב זה צריך להיות פנוי ממכשולים.
בנוסף לדרישה זו קיימים מקרים שיש לתת עליהם את הדעת:
 
 1. היצרויות בדרך נגישה: בתוואי הדרך הנגישה בבניין קיים, מותר שיהיו היצרויות (חלקים צרים יותר) העומדות בתנאים הבאים:
  • רוחב ההיצרות לא פחות מ - 80 ס"מ.
  • אורך ההיצרות לא עולה על 60 ס"מ.
  • המרחק בין שתי היצרויות עוקבות לא יפחת מ - 200 ס"מ.
 2. משמעות דרישות אלה היא שהיצרות יכולה להיות מקומית בלבד ולא לאפיין חלקים גדולים של הדרך הנגישה.
 3. פניה במסדרון - בפניה במסדרון רוחב הדרך עשוי להיות פחות מ-130 ס"מ, פירוט הדרישות במצב זה מופיע בחלק "פניות בדרך" בהמשך המאמר.
 4. דרך ללא מוצא - בדרך שאדם חייב לסוב בה על עקבותיו כדי לחזור ממנה, אשר רוחבה קטן מ-130 ס"מ, לא ניתן להסתובב בכיסא גלגלים כדי לחזור. בדרך כזו שאורכה למעלה מ-10 מ' יש להתקין שטח לסיבוב לפי סעיף 2.7.4 לת"י 1918 חלק 1 כדי לאפשר פניה של 180 מעלות, על-מנת לחזור לכיוון ממנו הגענו.
 5. במקומות עמוסים שבהם יש מעבר אינטנסיבי של קהל בכיוונים מנוגדים, רצוי לקחת בחשבון את הצורך ברוחב מעבר של 160 ס"מ ומעלה, המאפשר לשני אנשים על כסא גלגלים לחלוף זה על פני זה. דרישת החוק היא רוחב פנוי של 130 ס"מ.
 

 

שיפוע הדרך

כאשר יש שיפוע בדרך, יש לבחון האם אדם המתנייד על כסא גלגלים יוכל לנוע בדרך במאמץ סביר. על-כן, יש להתחשב בשני פרמטרים המשפיעים על המאמץ. פרמטר אחד הוא שיפוע הדרך. שיפוע מתון מצריך מאמץ מתון ואילו שיפוע תלול עלול להצריך מאמץ גדול מאוד ואף להוביל להתהפכות ולאיבוד שליטה.

פרמטר שני הוא אורך הדרך. למשל, אם מדובר בדרך שהשיפוע שלה מתון אולם היא נמשכת לאורך מרחק גדול, אדם היושב על כסא גלגלים ומתנייד בכוחות עצמו יתקשה לעשות טיפוס כה ארוך. לעומת זאת, אם מדובר בשיפוע המתמשך למרחק קצר, גם במצב שבו השיפוע תלול, אדם בכסא גלגלים יוכל לעוברו במאמץ סביר תוך הסתייעות בתנופה, כגון עליה מכביש למדרכה.

 

בטבלה שלהלן, מוצגים שיפועי הדרך האפשריים ואופן הטיפול בהם:

 

שיפוע הדרך
טיפול
0-5%
נגיש - לא דורש טיפול
5-10%
על הדרך לעמוד בדרישות לכבש
10%-12.5%
הדרך לא תהיה ארוכה מ - 2.5 מ' ועליה לעמוד בדרישות לכבש
12.5% ומעלה
לא נגיש
חובה לספק דרך נגישה חלופית
חובה להציב שילוט "דרך לא נגישה" לפי ת"י 1918 חלק 4:
זהירות - שיפוע מסוכן! דרך לא נגישה!

 
 
אם הדרך המשופעת מתגברת על הפרש גובה של עד 20 ס"מ, הטיפול בה אינו לפי הטבלה שלעיל אלא יש לטפל בה לפי המפורט במאמר התגברות על הפרשי גובה שבין 1-20 ס"מ בבניין קיים, העוסק בשיפועים שונים מהמוצג בטבלה. 

התגברות על הפרשי גובה
 
התניידות בכיסא גלגלים בדרך מתעקלת או לצורך ביצוע פניות, מצריכה יכולת תמרון. יכולת התמרון מותנית במימדים הגיאומטריים של הדרך. יש לתת את הדעת במיוחד למקרים של מסדרון שמשנה כיוון ביותר מ-30°, פנייה ממסדרון לתוך פתח, פנייה לפתח הסגור בדלת – דבר המצריך תמרון לצורך פתיחת הדלת.
המימדים הגיאומטריים אליהם יש להתייחס הינם - רוחב הפתח שממנו מגיעים, רוחב הפתח אליו נכנסים, סכום המידות הללו, ודרישות ספציפיות נוספות, ראו לוח 1. 
 

 לוח 1: מימדי הדרך הנגישה לשם ביצוע תמרון

חלופות
תרשים החלופה
הממדים A ו-B
הסכום  A+B אינו קטן מ-
דרישות נוספות
א'


תרשים החלופה א'

 
גודלו של כל אחד מהממדים A ו-B הוא 80 ס”מ לפחות
2 מטרים
הדפנות התוחמות כל אחד מבין הממדים A או B - מקבילות
ב'
תרשים החלופה ב'

 
הרוחב החופשי למעבר ב-A הוא 75 ס”מ לפחות
2.05 מטרים
הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B – מקבילות
ג'
תרשים החלופה ג'

 
גודלו של כל אחד מהממדים A ו-B הוא 80 ס”מ לפחות
2 מטרים
הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B - מקבילות מתקיימים תנאים אלה:
(1) הדפנות התוחמות כל אחד מבין
A או B לאורך פינה קטומה  d - אינן מקבילות;
(2)
A ו-B ניצבים אחד לשני, קצותיהם נוגעים זה בזה, כך שהסכום A+B נמדד לאורך פינה קטומה (d) או עקומה, לפי הענין;

  

 

מכשולים בדרך

אדם עם מוגבלות ראייה עלול להיפגע ממכשולים המצויים בדרך. אלה יכולים לכלול בליטות מקירות, חפצים בדרך, עמודים או בליטות על הדרך עצמה, וכל דבר אשר לא ניתן לזיהוי מספיק מוקדם באמצעות מקל נחייה או שרידי הראייה של האדם עם מוגבלות הראייה.

 
יש לפנות את הדרך מכל מכשול המצוי בה, ללא קשר לרוחבה, וכמובן להימנע מהצבת מכשול קבוע או זמני. יש להדגיש כי דרישה זו הינה בנוסף לדרישה לרוחב דרך פנוי של 130 ס"מ לפחות עבור אדם עם מוגבלות בניידות, כאמור למעלה.
 
מכשול הינו כל חפץ העונה על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
 • נמצא על הדרך (למשל עציץ או עמוד). 
 • יורד אל הדרך בגובה של מתחת ל 2 מ' (למשל תמרור או שלט).
 
תרשים 3: שלט תלוי היורד אל הדרך
שלט תלוי היורד אל הדרך 
 • בולט מהקיר או מבסיסו שעל הרצפה, יותר מ-10 ס"מ אל תוך הדרך (למשל, ארונות חשמל, מכונות שירות או דוכנים).
 
תרשים 4: דוכן הבולט מבסיסו שעל הרצפה יותר מ 10 ס"מ אל תוך הדרך, אשר יש לטפל בו
דוכן הבולט מבסיסו שעל הרצפה יותר מ 10 ס"מ אל תוך הדרך, אשר יש לטפל בו 
 

  טיפול במכשול שלא ניתן להסירו מהדרך

  אם לא ניתן להסיר את המכשול, יש לבצע שתי פעולות:
 1. לסמן את המכשול כדי שאנשים עם מוגבלות ראייה לא יתקלו בו.
 2. לשנות את צורת המכשול כדי שעיוורים הנעזרים במקל נחיה יוכלו להבחין בו.
 

   סימון המכשול

  יש לסמן את החפץ בניגוד חזותי, כדי שאדם עם שרידי ראייה שאינו נעזר במקל נחייה, יוכל להבחין בו לפני ההיתקלות בו.
  מיקום הסימן: את הסימן יש למקם בשליש העליון של החפץ. אם הגובה של החפץ יותר מ 150 ס"מ יש לסמן אותו פעמיים – בגובה שבין 90-100 ס"מ ובגובה שבין 150-160 ס"מ.
  צורת הסימן:
  1. רצועה ברוחב 7 ס"מ, בגוון אחד בניגוד חזותי למכשול ואשר פונה אל כל צד ממנו ניתן להגיע למכשול או:
  2. רצועה ברוחב 15 ס"מ בשני גוונים שהם בניגוד חזותי זה לזה, המצויים זה לצד זה ותופסים שטח דומה בסימן. על הרצועה לפנות אל כל צד ממנו ניתן להגיע למכשול.
   

   שינוי צורת המכשול

  יש להתאים את צורת המכשול כך שניתן יהיה לזהות אותו מספיק מוקדם באמצעות מקל נחייה, לפני שאדם הנעזר במקל נחייה יתקל בו, וכן שאדם עם שרידי ראייה יוכל להבחין בו מבעוד מועד, כדלהלן:
  • על תחתית המכשול להיות בגובה 30 ס"מ מהרצפה או פחות.
  • על חלקו העליון של מכשול (קודקוד) להיות בגובה של 55 ס"מ לפחות.
  • על רוחב קודקוד המכשול להיות בן 15 ס"מ לפחות.
  מכשול העומד במימדים אלה, ניתן להשאירו במקומו, ויש לדאוג כי לצידו תהייה דרך פנויה במימדים שהוגדרו לעיל (רוחב 130 ס"מ או היצרות של 80 ס"מ לאורך 60 ס"מ).
  אם המכשול אינו עומד במימדים שהוגדרו, יש לטפל בו כך שיעמוד בהם, כדלהלן:
  • אם תחתית המכשול היא מעל 30 ס"מ, לרבות מכשול שיש מרווח גדול בין הרגליים התומכות בו (כגון ספסל בתוך הדרך) קיימות שתי דרכים חלופיות לטפל בו:
  1. לשים לו בסיס או מעטפת אשר יגיעו אל מתחת ל 30 ס"מ מהרצפה. על גבולות הבסיס לחפוף את גבולות המכשול.
   תרשים 5: טיפול במכשול שבסיסו מעל 30 ס"מ
    
   טיפול במכשול שבסיסו מעל 30 ס"מ


   (ת"י 1918, חלק 1, ציור 10ד')
  2. להתקין סימן אזהרה בניגוד מישושי וחזותי לסביבתו, סביב האזור הבולט. יש לדאוג שלצידו תהייה דרך פנויה במימדים שהוגדרו לעיל.
  • אם גובה ורוחב קודקוד מכשול מתחת למימדים שהוגדרו (55 ס"מ ו – 15 ס"מ, בהתאמה) יש לטפל בו כך שיעמוד במימדים אלה.

   

   טיפול במכשול בגובה

  הגובה הפנוי מעל הדרך צריך להיות 200 ס"מ לפחות. אם הגובה נמוך מכך, למשל, בחלל המצוי מתחת לגרם למדרגות, יש להתקין מחסום שימנע גישה לאזור שבו התקרה נמוכה מגובה 200 ס"מ.

   
  תרשים 6: חסימת חלל שגובה תקרתו נמוך מ 200 ס"מ
  תרשים 6: חסימת חלל שגובה תקרתו נמוך מ 200 ס"מ
   

  תאורה

  תאורה בבניין חשובה לכל אדם המבקש לקבל בו שירות. בפרט, עבור אנשים עם מוגבלות, תאורה מתאימה הינה תנאי לקבלת שירות, שכן היא מאפשרת לאנשים עם מוגבלות ראייה להתמצא בבניין ולהימנע מפגיעה בחפצים, ולאנשים עם מוגבלות שמיעה - לקרוא שפתיים.

   

  דרישות להתאמות תאורה בדרך נגישה
  1. על התאורה בבניין להיות כזו שתאפשר לאדם עם ראייה תקינה להבחין בפני הדרך, כאשר הוא הולך עליה ולזהות חפצים המהווים מכשול.
  2. מניעת סינוור - התאורה צריכה להיות כזו שאינה מסנוורת את מקבלי השירות בבניין, באזורים השונים בו (דרך נגישה, עמדת שירות, אזור להמתנת קהל).

  דרישות התאורה שפורטו אינן חלות על דרך במקום שהשירות הניתן בו מתאפיין בתנאי חשיכה או בעוצמות תאורה מיוחדות או משתנות, כגון בר או מועדון לילה.

   

   _________________________________________________________________________________________

  לתשומת לבכם:
  המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il