דרכים בשימוש הציבור ואינן נגישות בבניין קיים

 
פרט לדרכים העיקריות בבניין, אותן יש להנגיש במלואן, עשויות להיות בו דרכים אחרות - שאינן נגישות כלל או אינן נגישות לחלק מהאנשים עם מוגבלות, כגון מדרגות. מאמר זה מציג את התאמות הנגישות שיש לבצע בדרכים אחרות, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים לעשות בהן שימוש.

​בבניין ציבורי קיים עשויות להיות דרכים או מקטעים שלא ניתן להנגישם לכלל האנשים עם מוגבלות. דרכים אלה קרויות בתקנות, דרך אחרת. דרכים אלו יכולות לכלול מדרגות, דרגנוע, או דרכים שלא הונגשו בשל הוצאת פטור. התוספת הראשונה, טבלת הבדיקה והביצוע, טור ג' לצד סעיף (17)


תקנות הנגישות מכוונות להנגשת כל המקומות המיועדים לציבור. המטרה העיקרית היא להנגיש אותם לכל סוגי המוגבלויות. עם זאת, ביצוע התאמות הנגישות אינו נוגע בהכרח ל-100% מרכיבי הבניין. המטרה היא שגם בחלקים בבנין ציבורי שלא יהיו נגישים לכל, כגון מהלך מדרגות, מי שכן יכול לנוע בהם, יוכל לעשות זאת בבטחה. לדוגמה אדם עם מוגבלות ראיה או אדם המסוגל לעלות במדרגות אך מתקשה בכך.


מאמר זה מפרט את התאמות הנגישות שיש לבצע בדרכים אלה, בהיבטים הבאים:

 

טיפול במכשולים

טיפול במכשולים בדרך אחרת צריך להיעשות באותו אופן כמו בדרך עיקרית, כמתואר במאמר דרך נגישה בבניין ציבורי קיים. אולם, אין חובה לשמור על רוחב דרך פנויה לצד המכשול במימדים שהוגדרו.
 

התאמות תאורה

טיפול בתאורה בדרך אחרת צריך להיעשות באופן המתואר במאמר תאורה נגישה, פרט לדרישות מעמדת שירות.
 

טיפול במדרגות

מדרגות אינן נחשבות לרכיב דרך נגיש, שכן הן אינן נגישות לכל אדם. אולם, טיפול מסוים במדרגות יהפוך אותן לנגישות לאנשים רבים, כגון אנשים עם מגבלת ראייה ואנשים המתקשים בהליכה.
דרישות ההנגשה ממדרגות נחלקות לשניים: עבור מדרגות המהוות חלק מחדר מדרגות ועבור מדרגות שאינן מהוות חלק מחדר מדרגות. מאחר שמדרגות בחדר מדרגות תחומות בקירות, הן קלות יותר לאיתור, ולתנועה בטוחה יותר. על כן, הדרישות להתאמות נגישות עבורן מופחתות מהדרישות ממדרגות שאינן חלק מחדר מדרגות.

 

1. מדרגות המהוות חלק מחדר מדרגות 

 1. צריך להיות בית אחיזה אחד לפחות.
 2. בחלל המצוי מתחת לגרם המדרגות, יש להתקין אמצעי שימנע גישה לאזור שבו התקרה נמוכה מ-200 ס"מ; כדי שאמצעי זה לא יהווה בעצמו מכשול עבור אדם עם מוגבלות ראיה, יש לדאוג לכך שגם אדם עם שרידי ראיה יבחין במחסום, למשל ע"י ניגוד חזותי בין האמצעי לסביבתו.
 3. אם בחדר המדרגות יש מקום שנועד לשימוש הציבור, כגון בית שימוש או מכונה לממכר משקאות, יש לסמן את קצה השלח בכל המדרגות באמצעות פס בניגוד חזותי. למשל, על-ידי סימון פס אזהרה במרחק שאינו גדול מ 3 ס"מ מקצה השלח ושאורכו 80% לפחות מאורך קצה השלח, בגוון שהוא בניגוד חזותי לשלח.
 4. אם המעבר ממפלס הקומה לחדר המדרגות אינו מופרד באמצעות דלת, יש להתקין סימן אזהרה בראש גרם המדרגות היורד ממפלס אותה קומה.

 

חסימת חלל שגובה תקרתו נמוך מ-200 ס"מ (מתוך: ת"י 1918, חלק 1)

 

חסימת חלל שגובה תקרתו נמוך מ-200 ס"מ (מתוך: ת"י 1918, חלק 1) 
 

 

2. מדרגות שאינן חלק מחדר מדרגות, כגון מדרגות בחלל פתוח

 1. צריכים להיות בתי אחיזה בשני צידי מהלך המדרגות או אחד באמצען. זאת כדי שאדם עם מוגבלות יוכל לאחוז בו ביד ימין או ביד שמאל לפי בחירתו.
 2. יש לסמן קצה שלח בכל המדרגות באמצעות פס בניגוד חזותי. למשל, על-ידי סימון פס אזהרה במרחק שאינו גדול מ - 3 ס"מ מקצה השלח ושאורכו 80% לפחות מאורך קצה השלח, בגוון שהוא בניגוד חזותי לשלח.
 3. יש להתקין סימן אזהרה בראש כל מהלך מדרגות שבגרם המדרגות. אם יש רצף של כמה מהלכי מדרגות שהמרחק ביניהם קטן מ - 2 מ', ניתן להתקין את סימן האזהרה רק בראש המהלך העליון.
 4. בחלל המצוי מתחת לגרם המדרגות, יש להתקין אמצעי שימנע גישה לאזור שבו התקרה נמוכה מ- 200 ס"מ; כדי שאמצעי זה לא יהווה בעצמו מכשול עבור אדם עם מוגבלות ראיה, יש לדאוג לכך שגם אדם עם שרידי ראיה יבחין במחסום, למשל ע"י ניגוד חזותי בין האמצעי לסביבתו (ראו תרשים לעיל).

 

בתי אחיזה

דרישות הנגישות מבתי אחיזה קיימים

בית אחיזה הינו החלק במעקה שבו אוחזים (לרוב החלק העליון לאורכו). בית האחיזה מאפשר לאדם עם קשיי הליכה להישען ולאנשים עם מוגבלות ראייה, גם להתמצא לאורך המדרגות. על בית אחיזה לאורך המדרגות לעמוד בדרישות הבאות:

 1. בית האחיזה יהיה רציף.
 2. אם יש רצף של מהלכי מדרגות, בית האחיזה יהיה באותו מיקום לכל אורך גרם המדרגות (לדוגמא, לא יהיה מצב שבו במהלך מדרגות אחד בית האחיזה מותקן לאורך הקיר ובמהלך מדרגות אחר הוא מותקן באמצע המהלך).
 3. בית האחיזה יאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לכל אורכו.
 4. הפן העליון של בית האחיזה צריך להיות בגובה של 85-95 ס"מ מהרצפה.
 5. בית האחיזה קשיח ויציב.
 6. יימצא רווח של 4 ס"מ לפחות בין בית האחיזה לבין הקיר.
 7. יש לסמן את תחילת בית האחיזה בניגוד חזותי, בקטע שאורכו 20 ס"מ לפחות.  אם בית האחיזה אינו צמוד לקיר (לדוגמא, עובר באמצע גרם המדרגות) יש לסמנו בשני גוונים שהם בניגוד חזותי זה לזה, בקטע שאורכו 20 ס"מ לפחות.

הערה: מעקה לאורך מדרגות המונע נפילה מהן, יכול לשמש בית אחיזה אם יתקיימו בו, בנוסף להיותו מעקה, הוראות סעיפים 1 עד 7 לעיל.

 

התוספת הראשונה, טבלת הבדיקה והביצוע, טור ג' לצד סעיף (13)

 

התקנת בתי אחיזה חדשים

אם נדרשת התקנה של בתי אחיזה חדשים, יש להתקינם בהתאם למיקום המדרגות:
 1. אם המדרגות בתוך בניין, יש להתקינן לפי ת"י 1918, חלק 3.1, סעיף 2.5.7.
 2. אם המדרגות בשטחי חוץ, יש להתקינן לפי ת"י 1918, חלק 2, סעיף 2.3.9  (הערה: סעיף 2.3.9 במהדורת 2001 של התקן, הפך לסעיף 2.3.6 במהדורת 2012 של התקן).

 

התאמות נגישות במדרגות נעות

 1. יש לסמן קצה שלח של כל מדרגה, כך שיהיה בניגוד חזותי לסביבתו. למשל על-ידי סימון 80% מאורך קצה השלח, בגוון שנמצא בניגוד חזותי לגוון השלח.
 2. בפתחי המדרגות הנעות יש להתקין משטח מתאים, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות ראייה להבחין בטרם עת במדרגות הנעות. הדרישות מהמשטח הן:
  • רוחב המשטח כרוחב המדרגות הנעות.
  • עומק המשטח 60 ס"מ לפחות.
  • מרקם פני השטח שלו יהיה שונה מהריצוף סביבו.

יובהר כי משטח זה אינו חייב להיות סימן אזהרה (ראו ת"י 1918, חלק 6).

 

התאמות נגישות במסועי לכת

בפתחי מסוע הלכת יש להתקין משטח מתאים, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות ראייה להבחין בטרם עת במסוע. הדרישות מהמשטח הן:
 1. רוחב המשטח כרוחב המסוע.
 2. עומק המשטח 60 ס"מ לפחות.
 3. מרקם פני השטח שלו יהיה שונה מהריצוף סביבו.

יובהר כי משטח זה אינו חייב להיות סימן אזהרה (ראו ת"י 1918, חלק 6).