לוחות זמנים להנגשת מבנים ציבוריים קיימים

 
קיימים שלושה סוגים של לוחות זמנים לביצוע החובות להנגשת בניין קיים, בהתאם לסוג הבעלים או המחזיק של הבניין או חלק ממנו.

 
בניין קיים הינו בניין אשר היתר הבניה להקמתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני חודש אוגוסט, 2009.
לוח הזמנים לביצוע החובות להנגשת בניין קיים נקבע בהתאם לבעלים או למחזיק (שוכר) של הבניין או חלק מהבניין.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן.