תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין

 

לפני שמתחילים בהנגשה של מקומות שאינם בניין שפורטו בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013, יש להכין תכנית פעולה להנגשה. מאמר זה מציג מהי תכנית פעולה להנגשה, עבור אלו מקומות שאינם בניין היא נדרשת, וכיצד להכין אותה.


הכנת תכנית פעולה להנגשה

בסוגי המקומות שאינם בניין המופיעים בתוספת הראשונה לתקנות, מתקימים פעילויות ושירותים ציבוריים שונים. מגוון הפעילויות והשירותים, מורכבותם והיקפם, שונים בין סוגי המקומות השונים. לשם הדוגמה, נשווה את המתרחש בגן ציבורי שמשתרע על חצי דונאם שבו מספר ספסלים ודשא, לגן ציבורי המשתרע על 10 דונאם ובו מרכזי ענין רבים כגון מדשאות, פניות ישיבה, מתקני משחק לילדים, מסלולי הליכה, נקודת תצפית על הנוף, או לבית עלמין או לחוף רחצה. ההשוואה תעלה הבדלים משמעותיים בתכולת המקומות (מה יש בהם), בין סוגי השירותים הניתנים בהם, הפעילויות שניתן לבצע בהם, ומורכבותם. ראוי לזכור שבניגוד לבניינים, מקומות שאינם בנין אינם מתאפיינים בהכרח בתכולה או מבנה אחיד, ידועים מראש, החוזרים על עצמם ממקום אחד לשני. כך גם, מגוון הפעילויות במקום שאינו בנין אינו צפוי או ברור מראש. לאור כל אלה, אחת מהנחות העבודה של התקנות היא, שלגבי סוגי המקומות הגדולים והמורכבים יותר, יש להקדים שלב של הכנת תכנית פעולה שתבטא את תפיסת הנגישות במקום, ולפיה יבוצעו התאמות הנגישות במקום. ההבנה היא שללא בחינה כוללנית ונכונה של מגוון הפעילויות והשירותים במקום, לא ניתן יהיה לבצע הנגשה יעילה שתבטיח בסופו של יום, שגם לאדם עם מוגבלות המבקר במקום תהיה חוויה דומה בטיבה ובאיכותה לזו של מבקר שאינו עם מוגבלות.  בהתאם לכך, קובעות התקנות  את רשימת הסוגי המקומות שאינם בנין, קיימים וחדשים, שיש להכין להם תכנית פעולה. תקנות מקום שאינו בניין, (תקנה 2(ב) עד (ד))

לאילו סוגי מקומות חובה להכין תכנית פעולה

 • בית קברות המשרת רשות מקומית אחת שאוכלוסייתה 10,000 איש לפחות או כמה רשויות מקומיות שסך כל תושביהן 10,000 איש לפחות.
 • גן ציבורי ששטחו 4 דונמים לפחות.
 • אתר שעשועים הכולל חמישה מתקני שעשועים לפחות או שמתקיימות בו פעילויות אחרות שהציבור עובר במהלכן חוויה ייחודית.
 • מקום רחצה
 • מקום קדוש שעולים אליו לרגל ושמבקרים בו לפחות 5,000 איש בשנה.
 • גן חיות
 • אתר הנצחה ממלכתי או חיילי
 • גן אירועים
נוסף על רשימת חובה זו, מומלץ (אך אין חובה) להכין תכנית פעולה או לבצע הליך דומה לכל מקום שאינו בנין שאינו נמנה על סוגי המקומות הללו.

כיצד להכין הכנת תכנית פעולה

התקנות קובעות ש-"התכנית תכלול את פירוט מרכזי העניין שיונגשו במקומות כאמור, בהתחשב בפעילות הציבור בהם, החוויה שהציבור חווה, והפעולות שיש לבצע כדי לאפשר נגישות לפי תקנות אלה" (תקנה 2(ב)(1)). בחלק זה תוצג הצעה כיצד להכין תכנית פעולה ומה עליה לכלול.
 

שלבי הכנת תוכנית פעולה

 1. איתור כלל מרכזי העניין ומערך הדרכים במקום שאינו בנין.
 2. איתור מרכזי העניין והדרכים שבפועל יש לציבור ענין בהם  (רלבנטי לגבי מקום קיים שאינו בנין).
 3. (סיכום של שלבים 1+2): אפיון החוויות שעובר הציבור במקום.
 4. אפיון מרכזי העניין העיקריים והדרכים שמובילות אליהם, שיונגשו.
 5. היזון חוזר – האם היקף ההנגשה המתוכנן יוביל לחויה דומה בטיבה ובאיכותה עבור אדם עם מוגבלות? אם התשובה שלילית – יש לחזור ולבצע תיקונים נדרשים בהתאם לתוצאה.

תכולת תכנית הפעולה

מוצע שתכנית הפעולה תכיל שני חלקים:

 1. מפה סכמטית של המקום ועליה מצויינים מרכזי הענין והדרכים שאותרו ונבחרו לפי שלבים 1 עד 4.  המפה הסכימטית צריכה לשקף באופן ברור באלו חלקים של המקום הציבור שוהה (מתוך שאיפה שיונגש ככל היותר), ומה מתוך אלה יהיו נגישים לאדם עם מוגבלות כדי יוכלו לחוות חויה דומה לשאר הציבור.
 2. מסמך נלווה למפה הסכימטית ובו הסברים משלימים:
  • הסבר כללי על המקום, ומרכזי הפעילות שבו
  • 'תפיסת הנגישות במקום': אפיון יעדי הנגישות במקום וכיצד הם שומרים על החוויה עבור אנשים עם מוגבלות.
  • תמיכה ונימוקים מדוע הוחלט להנגיש את מרכזי הענין המסויימים, לפי דרישת התקנות לסוג מקום זה.
  • הסבר מדוע ויתרו על מרכזי ענין מסויימים, לרבות פירוט חלופות, אם יש.

בתהליך זה מרכזי העניין הם מרכזים במקום שבהם מתרחשת פעילות של הציבור, או שהציבור מקבל בהם שירות, ושבהם נוצרת החוויה של המקום. לדוגמה, החוויה בגן ציבורי נוצרת מתוך הנאה מהמרחב הפתוח בלב עיר. כדי שתיווצר חוויה כזו מצויים למשל בגן צמחייה ועצים, ספסלים, מתקני משחקים, אתר לעריכת פיקניק, ובריכת דגים המצויה במרכזו, טיילת, שביל הליכה, אזור להתאספות קהל, פינת ישיבה, אזור פיקניק וכדומה.

את מרכזי העניין מומלץ למפות לפי קהלים, לפי עונות שנה, לפי ימי השבוע ולפי שעות ביום.
חשוב לשים לב כי במקום קיים שאינו בניין יתכן מצב שבפועל הציבור עושה שימוש רק בחלק ממרכזי העניין. לדוגמה, בריכה שהוקמה בפינת גן ציבורי ועם השנים גודרה כדי למנוע סכנת טביעה. לאחר הגידור הפסיק הציבור להגיע אליה. לעומת זאת, במקום חדש שאינו בניין, כאשר מתכננים מרכזי עניין, יש הנחה כי הציבור ישתמש בכולם (מרכז שאין לציבור עניין בו – אין טעם להקימו מלכתחילה), ולכן נקודת המוצא תהייה שכולם ייחשבו למרכזי עניין עיקריים שיש להנגיש אותם.

מומלץ להשתמש בטופס 82א – תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בניין.

 

דוגמה

בדוגמה שלפנינו מוצגת מפה סכימטית ובה ציון מרכזי העניין והדרכים שנבחרו להנגשה בהתאם לשלבי הכנת תכנית הפעולה.

 1. איתור וסימון כלל מרכזי העניין ומערך הדרכים במקום שאינו בנין (שלב 1 בהכנת תכנית הפעולה)איתור וסימון כלל מרכזי העניין ומערך הדרכים במקום שאינו בנין
 2. איתור וסימון מרכזי העניין והדרכים שבפועל יש לציבור עניין בהם (שלב 2 בהכנת תכנית הפעולה): איתור וסימון מרכזי העניין והדרכים שבפועל יש לציבור עניין בהם
 3. אפיון מרכזי העניין העיקריים והדרכים שמובילות אליהם, שיונגשו (שלב 5 בהכנת תכנית הפעולה), ואשר יצרו חוויה דומה בטיבה ואיכותה עבור אנשים עם מוגבלות:

אפיון מרכזי העניין העיקריים והדרכים שמובילות אליהם, שיונגשו

אישור תכנית הפעולה

מורשה מתו"ס צריך לאשר את תכנית הפעולה ואת התאמתה להוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד-2013לפני אישורו צריך מורשה המתו"ס להתייעץ עם מורשה נגישות השירות. את האישור חובה להציג על גבי טופס שפרסם הנציב.  טופס 82 - אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לתכנית פעולה
 
בסיום תהליך ההנגשה של המקום על האחראי לקבל אישור ממורשה מתו"ס כי בוצעה במלואה תכנית הפעולה להנגשת המקום, בהתאם לתקנות. את אישור מורשה מתו"ס יש להציג באמצעות טופס שפרסם הנציב. טופס 83 - אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לסיום ביצוע תכנית פעולה
 
דוגמה נוספת לתהליך ההכנה של תכנית פעולה, ניתן למצוא במאמרמדריך להנגשת גן ציבורי.