הנגשת מתקן משולב

 
​מאמר זה מציג את המפרט הטכני להנגשת מתקן משולב. מתקן משולב הינו שני מתקני משחקים לפחות, המחוברים זה לזה וקשורים ביניהם באופן תפקודי, כך שהם מהווים יחד יחידת משחק אינטגראלית המאפשרת יותר מפעילות משחקית אחת. המפרט הטכני להנגשת שאר סוגי (טיפוסי) מתקני המשחקים מופיע במאמר "הנגשת מגרש משחקים – מפרט טכני".

​מתקן משולב

שני מתקני משחקים לפחות, המחוברים זה לזה וקשורים ביניהם באופן תפקודי, כך שהם מהווים יחד יחידת משחק אינטגראלית המאפשרת יותר מפעילות משחקית אחת [ראו הגדרה 1.3.7 בת"י 1498 חלק 8]. לדוגמה: מגלשה ומתקן משחקים סגור, שפתחיהם מחוברים באמצעות משטח אופקי מוגבה מעל פני הקרקע.

 

בתמונה מתקן משולב:

מתקן משולב
התקן מתייחס לשתי קטגוריות של מתקנים משולבים:

 1. לילדים עד גיל 3 – מדובר במתקנים נמוכים כדי שיתאימו לגובה ויכולות הילדים בגילאים אלה. לכן דרישת ההנגשה לגבי מתקן מסוג זה היא שגובה מפלס כניסה אחת לפחות במתקן לא יעלה על 45 ס"מ מגובה מפלס התנועה של כסא גלגלים בסמוך למתקן. ההנחה היא שילד עם מוגבלות בטווח גילאים כזה יצליח, עם או בלי עזרה, לזחול ולהתגבר על הפרש גובה זה.
 2. מתקן משולב לילדים מעל גיל 3 – מתקן מורכב, שהחלקים השונים בו מייצרים חוויות משחק מגוונות. במגרש המשחקים מתקן משולב הוא אטרקציה מרכזית לילדים רבים. חשיבותו המיוחדת גם בכך שהוא מאפשר בו זמנית לכמה ילדים לעשות בו שימוש יחדיו. לכן, להנגשת מתקן משולב חשיבות רבה.

ככל שמספר הרכיבים במתקן גדל, המתקן המשולב מאפשר יותר פעילויות, יותר אתגרים ויותר חוויות. בנוסף, עם העלייה בכמות הרכיבים שבונים את המתקן המשולב, גובה המתקן המשולב מעל מפלס המגרש ונפחו גדלים. כתוצאה מכך הנגשת הדרך לתוך המתקן הופכת יותר ויותר מורכבת. כבש הוא אמצעי ההנגשה ה"טבעי" למגרש המשחקים, שכן במגרש אין כוח אדם מפקח או מסייע, ולכן אין מקום למתקנים אלקטרו-מכאניים להתגברות על הפרשי גובה. חסרונו הבולט של כבש הוא השטח הרב שהוא תופס עקב התארכותו המשמעותית עם העלייה בהפרשי הגובה שבמתקן המשולב. 
מדיניות ההנגשה של מתקן משולב, כפי שבאה לידי ביטוי בתקן, שיקללה את כל אלה. בנוסף, נלקחה בחשבון העובדה החשובה שאותו מתקן משחק מעמיד אתגרים מגוונים לילדים עם רצונות, שאיפות ויכולות, שונים. לכן, כדי לממש את מטרת העל  - לספק חוויה דומה בטיבה ואיכותה גם לילד עם מוגבלות שמבקש לשחק במתקן משולב - קובע התקן שתי אפשרויות לחיבור מתקן משולב לדרך נגישה, בהתאם לגודל המתקן:

 1. באמצעות רכיב שמהווה אתגר משחקי בפני עצמו עבור ילד עם מוגבלות, המכונה מערכת העברה (ראו בהמשך המאמר), או:
 2. באמצעות כבש.

יש לשים לב, שבמערכת העברה לא כל ילד עם מוגבלות יכול לעשות שימוש, בעוד שבכבש – כן. לאור זאת, אימץ התקן גישת הנגשה משולבת:

 1. במתקנים משולבים קטנים עד בינוניים [עד 20 רכיבים (מכונים בהמשך – רכיבים מוגבהים)] - הנגישות לתוך מתקן משולב יכולה להיעשות באמצעות מערכת העברה או כבש נגיש, כך שבמתקן תהייה אפשרות להשתמש בלפחות מתקן משחקים אחד או שני מתקני משחק שונים, שמספקים חוויה משמעותית.
 2. במתקנים משולבים גדולים (מ-20 רכיבים מוגבהים ומעלה) – הנגישות לתוך מתקן משולב תיעשה רק באמצעות כבש נגיש, כך שבמתקן תהייה אפשרות להשתמש בשלושה מתקני משחק שונים לפחות, שמספקים חוויה משמעותית.

 

דרישות הנגשה

 

תקן ישראלי ת"י 1498 בסעיף 3.5.3 מפרט את הדרישות לקישור רכיבים במתקן המשולב לדרך נגישה, והתקנת אמצעי ההעברה אל פתחי הרכיבים המוגבהים במתקן. הדרישות תלויות בסך כל הרכיבים המוגבהים במתקן משולב, ובכמות הרכיבים המוגבהים במגרש המשחקים כולו (סיכום מכל המתקנים המשולבים).

 

רכיב מוגבה הוא רכיב במתקן משולב שהכניסה אליו או היציאה ממנו אינה במפלס הקרקע, ושלצורך השימוש בו צריך ילד עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לעזוב את הכיסא או את אמצעי העזר שלו.
 

 

כיצד סופרים את הרכיבים המוגבהים?

 

להלן דוגמה לספירת הרכיבים המוגבהים במתקן משולב. הרכיבים המוגבהים במתקן המשולב מסומנים בתרשים:
רכיבים במתקן משולב
הרכיבים המוגבהים במתקן זה הם:
 1. מגלשה
 2. כבש (לא נגיש) לטיפוס
 3. גשר
 4. מתקן סגור
 5. סולם חבלים
 6. גשר
 7. מתקן סגור
 8. מגלשה

סך הכול - שמונה רכיבים מוגבהים.

יש לשים לב כי מערכת העברה וכבש נגיש, שמחברים את המשתקן המשולב לדרך נגישה, לא נחשבת כרכיב מוגבה [ראו ת"י 1498, חלק 8, סעיף 3.5.3.2].

 

אם במתקן משולב הותקנו לוחות משחק בגבהים שונים, מרגע שהותקנו מעל מפלס הקרקע הם נחשבים כרכיב מוגבה. במצב זה יחול שינוי בכלל הספירה, וייספרו רק שליש מלוחות המשחק שתחתיתם נמצאת מעל גובה 2 מטר מעל משטח ההולם [ראו ת"י 1498 חלק 8, סעיף 3.5.3.2]. למשל, אם הותקנו לוח משחק שתחתיתו בגובה 1 מטר, ו-3 לוחות הותקנו בגובה 2.5 מטרים, ייספר הלוח שתחתיתו בגובה 1 מטר, ועוד 1 מבין אלה שהותקנו בגובה 2.5 מטרים.

רכיב מועדף הוא מתקן משחקים, המהווה רכיב מוגבה במתקן משולב, אשר תורם משמעותית לחוויית הפעילות במתקן המשולב. יש לשים לב כי אי אפשר ליצור מעבר נגיש אל כל חלקי המתקן המשולב, בשל מורכבותו והגבהים אליהם הוא מתנשא. לכן דורש התקן כי מהנקודה במתקן המשולב אליה יגיע ילד עם מוגבלות, לאחר שעשה שימוש במערכת העברה או כבש נגיש ונכנס למתקן, יוכל לעבור לרכיב מוגבה שיוצר עניין ומקנה חוויה משמעותית. רכיב כזה יהיה מועדף. לדוגמה, מגלשה היא רכיב שרוב הילדים אוהבים להשתמש בו ולכן תהווה רכיב מועדף להנגשה. תקן ישראלי ת"י 1498 בסעיף 1.3.5  מפרט את המתקנים הבאים המהווים רכיבים מועדפים במתקן משולב:

 • מגלשה
 • מתקן סגור שההתקדמות בו נעשית באמצעות זחילה על משטח  קשיח שאין בו פתחים.
 • גשר שאפשר לזחול על רצפתו, שהיא משטח קשיח ללא פתחים.
 • מתקן קרקעי מטיפוס 1, שהוא לוח משחק המותקן על מפלס הגבוה ממפלס פני האתר ונמצא בטווח הגעה לילד היושב על המפלס הגבוה, או נמצא בטווח הגעה לילד היושב בכיסא גלגלים בתוך המתקן המשולב.

עם תוצאת ספירת הרכיבים המוגבהים שבמתקן משולב מסוים, נכנסים בשורה המתאימה לטור 1 בטבלה בסעיף 3.5.3.1 בתקן, או שנכנסים עם כמות הרכיבים המוגבהים במגרש המשחקים כולו (סיכום מכל המתקנים המשולבים), בשורה המתאימה לטור 2 בטבלה בסעיף 3.5.3.1 בתקן, ממנו עוברים ישירות לטור 3 ושם נקבעים שני נושאים:

 1. כיצד יש לקשר את הדרך הנגישה למתקן המשולב – באמצעות מערכת ההעברה או כבש.
 2. בכמה רכיבים מוגבהים במתקן המשולב, ומאלו סוגים, יוכל ילד עם מוגבלות לעשות שימוש. רכיבים אלה מכונים – רכיב מועדף.

שימו לב שהטבלה שתובא להלן היא עיבוד של הטבלה המקורית בתקן.

 

לאחרונה אישר מכון התקנים רוויזיה לתקן (הרוויזיה אינה בתוקף עדיין). בין היתר, הרוויזיה מפשטת את ההנחיות שבסעיף 3.5.1 בתקן להנגשת מתקן משולב. עוד על עיקרי הרויזיה בנקודה זו, ראו בנספח.

 

אופן הקישור של דרך נגישה למתקן משולב

מערכת העברה
מערכת העברה מאפשרת לילד המתנייד בכיסא גלגלים לעבור מכיסא הגלגלים אל משטח בגובה מתאים (משטח העברה) וממנו להגיע אל תוך המתקן המשולב באמצעות מדרגות מתאימות המאפשרות היאחזות וטיפוס. המפרט הטכני להתקנת מערכת העברה מופיע בתקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1 סעיף 4.2.9.5. התרשים שלהלן מציג את מערכת ההעברה:

 תרשים מערכת העברה
בתמונה ניתן לראות מערכת העברה שהותקנה במתקן משולב אל פתח מגלשה:

מערכת העברה במגלשה
תחתיתה של מערכת ההעברה הוא משטח העברה אליו יכול לעבור ילד עם מוגבלות מכסא הגלגלים, להתיישב, ולהתארגן לטיפוס או לזחילה במדרגות. שימו לב כי יש דרישה לאמצעים לסיוע למעבר מכסא הגלגלים למשטח ההעברה [ראו ת"י 1498 חלק 1, סעיף 4.2.9.5(ו)]. החלק העיקרי השני הוא מדרגות העברה – מערכת מדרגות שמותאמת להליכה או להתקדמות בישיבה או זחילה תוך כדי גרירת הגוף מעלה. שימו לב כי יש דרישה לאמצעי אחיזה במדרגות ההעברה, בעת הישיבה עליהן [ראו ת"י 1498 חלק 1, סעיף 4.2.9.5(ז)]. מאחר שבמגרש משחקים פעולות כדוגמת זחילה הן חלק משגרת הפעילות, ילד עם מוגבלות שיצליח לגרור עצמו במעלה המערכת לא ייראה כנראה כחריג בין שאר הילדים, ואף ייטול חלק בהתנסות של ילדים רבים. עם זאת, אין לצפות מילד עם מוגבלות שיטפס לגבהים משמעותיים באמצעות מערכת העברה, ויש סיכון גובר של היפגעות מנפילה מגובה גבוה יותר. לכן קבע התקן מגבלה לגובה ראש מערכת ההעברה - עד 1.2 מטר מעל מפלס המגרש [ראו ת"י 1498 חלק 1, סעיף 4.2.9.5(ה)(4)].

 

כבש נגיש
במגרשי משחקים ובמתקנים משולבים המפורטים בשורה השלישית בטבלה, יש להתקין כבש המאפשר נגישות מלאה אל המתקן באמצעות התניידות בכיסא גלגלים. מכיוון שהתקנת כבש כזה מצריכה מקום רב במגרש המשחקים ומשנה את מהותו כמקום מאתגר, קובעות התקנות כי הוא יותקן לפחות במגרשי משחקים בהם רכיבים מוגבהים רבים.
המפרט הטכני להתקנת כבש מופיע בתקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1 סעיף 4.2.9.4. התרשים שלהלן מציג כבש נגיש במגרש משחקים:
 תרשים של כבש נגיש
בתמונה הבאה ניתן לראות דוגמה למתקן משולב ענק שהונגש באמצעות כבש נגיש:
מתקן משולב עם כבש

בתמונה הבאה - פני הכבש שבמתקן:
פני הכבש 
 

מאמרים נוספים בעניין זה

 

נספח – הרוויזיה לתקן

לאחרונה אישר מכון התקנים רוויזיה לתקן (נכון למאי 2017, הרוויזיה ממתינה לאישור שר הכלכלה, ולפרסום ברשומות, כדי שתיכנס לתוקפה ותחליף את ת"י 1498 חלק 8 הקיים – הרויזיה אינה בתוקף!)
בנוסף, הרוויזיה מפשטת את ההנחיות שבסעיף 3.5.1 בתקן להנגשת מתקן משולב.
עם סך כל הרכיבים המוגבהים במגרש המשחקים במתקן משולב, נכנסים בשורה המתאימה לטור 1' בטבלה בסעיף 3.5.3.1 בתקן. ממנו עוברים ישירות לטור 2' ושם נקבעים שני נושאים:
 1. כיצד יש לקשר את הדרך הנגישה למתקן המשולב – באמצעות מערכת ההעברה או כבש.
 2. בכמה רכיבים מוגבהים במתקן המשולב, ומאלו סוגים, יוכל ילד עם מוגבלות לעשות שימוש. רכיבים אלה מכונים – רכיב מועדף.
הטבלה שתובא להלן היא עיבוד של הטבלה ברוויזיה לתקן.
שימו לב שהטבלה שתובא להלן היא עיבוד של הטבלה ברוויזיה של התקן.
 
​סך כל הרכיבים המוגבהים
במגרש המשחקים
מספר הרכיבים המועדפים במגרש המשחקים שיש לחבר לדרך נגישה​ אופן החיבור של הרכיבים המועדפים  לדרך נגישה​
בין 5 ל-12​
 • יש לחבר רכיב מועדף אחד לפחות.
 • אם במגרש המשחקים יותר ממתקן משולב אחד, הרכיב המועדף יהיה במתקן המשולב שבו מספר הרכיבים המוגבהים הגדול ביותר.
 • אם המתקן המשולב הוא מתקן המשחקים היחיד שהוצב באתר - אזי חובת החיבור של המתקן לדרך נגישה תחול גם אם הוא מכיל 4 רכיבים מוגבהים בלבד.
 • את הרכיב המועדף יש לחבר באמצעות מערכת העברה או כבש נגיש.
 • אם אחד הרכיבים המוגבהים הוא מגלשה - יובילו מערכת ההעברה או הכבש הנגיש לפתח המגלשה.
 • אם החיבור לדרך נגישה נעשה באמצעות כבש נגיש – יימצא משטח העברה בצמוד לפתח של הרכיב המועדף [ראו סעיף 4.2.9.5(ד) בתקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1(2)].
בין 13 ל-25​
 • יש לחבר שני רכיבים מועדפים לפחות, ממינים שונים.
 • אם במגרש המשחקים יותר ממתקן משולב אחד, הרכיבים  המועדפים יהיו במתקן המשולב שבו מספר הרכיבים המוגבהים הגדול ביותר.
 • אם במתקן שבו מספר הרכיבים המוגבהים הגדול ביותר יש 20 רכיבים מוגבהים לפחות, יחולו עליו הוראות מגרש שבו 26 רכיבים מוגבהים ומעלה (השורה הבאה).​
26 לפחות במגרש או מתקן משולב אחד שיש בו 20 רכיבים מוגבהים לפחות​
 • יש לחבר את המתקנים המשולבים במגרש לדרך נגישה.
 • אם במגרש המשחקים יותר ממתקן משולב אחד, הרכיבים המועדפים יהיו במתקן המשולב שבו מספר הרכיבים המוגבהים הגדול ביותר.​
 • כבש נגיש יוביל למפלס הראשון לפחות של המתקן המשולב, ואליו יחוברו 3 רכיבים מועדפים לפחות, כאשר אחד מהם לפחות הוא מגלשה.
 • הכבש הנגיש יוביל לפתח המגלשה.
 • בצמוד לפתח של רכיב מועדף אחד לפחות יימצא משטח העברה [ראו ב(4.2.9.5(ד) בתקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1(2)], ובפתחי הרכיבים המועדפים הנגישים האחרים יותקנו אמצעים לסיוע בתנועה [ראו סעיף 4.2.9.5(ו) בתקן ישראלי ת"י 1498 חלק 1(2)]. סעיף זה אינו חל על רכיב מועדף שהוא לוח משחק (מתקן קרקעי מטיפוס 1).​