הנגשת מגרש משחקים: עקרונות ותחולה

 
​מאמר זה מסביר מהו מגרש משחקים, ואלו מגרשי משחקים קיימים וחדשים יש להנגיש.
את המפרט הטכני להנגשת מגרש משחקים ניתן למצוא במאמר "הנגשת מגרש משחקים – מפרט טכני".

​הנגשת מגרש משחקים

להנגשת מגרש משחקים חשיבות רבה משום שהוא משמש מקום מפגש בין ילדים מרקע, גילאים ויכולות שונות, ומאפשר להם מגוון של פעילויות לא שגרתיות, חווייתיות ויצירתיות. בכך הוא משמש כור היתוך חברתי חשוב ויום-יומי לאוכלוסייה שהוא משרת, ומקור חשוב להנאה, יצירה ופורקן. עבור ילד עם מוגבלות, אתר משחקים נגיש יכול להוות אמצעי להנאה, להשתלבות בחברת הילדים, לשיפור הדימוי העצמי והביטחון העצמי ולשמירה על כבודו. חשיבות רבה יש לאתר הנגיש גם לדימויו של הורה עם מוגבלות בעיני ילדו ובעיני עצמו, כמי שמסוגל להעניק ביטחון והגנה ולהשתתף בחוויית המשחק, בדומה להורים אחרים. בהתאם לכך, לתהליך ההנגשה שתי מטרות:
 1. לאפשר לילד עם מוגבלות נגישות רציפה עד לפתחי מתקני משחקים שונים, ובחלק מהמתקנים אף לתוכם. זאת כדי שיוכל לחוות משחק, בילוי והנאה דומים לאלה שחווים ילדים ללא מוגבלות, ותוך השתלבות עם שאר הילדים המשתמשים במתקנים.
 2. לאפשר לאדם עם מוגבלות המלווה ילד באתר משחקים לתת עזרה לילד, לשמור עליו במידת הצורך, ולספק לו הרגשת בטחון, בדומה להורה ללא מוגבלות. 

ההנאה הנוצרת ממשחק במתקנים שבמגרש המשחקים נובעת מקיום אתגר אישי המייצר עניין וריגוש. מתקן קשה מדי לשימוש (בשל גיל או יכולת) יצור תסכול. לעומתו מתקן קל מדי יחווה כמשעמם. לכן, מתוכננים במגרשי משחקים מגוון מתקנים שמיועדים למגוון גילאים ומחייבים מגוון יכולות. כך כל ילד לפי רצונותיו ויכולותיו, ימצא את האתגר, הענין, והריגוש  במגרש המשחקים. על-מנת לשמור על איזון זה במגרש המשחקים עבור כלל הילדים המשתמשים בו, לא התערב המחוקק בתכנון המתקנים עצמם (למעט חריגים בודדים), אולם כן קבע כיצד לאפשר לילד עם מוגבלות להגיע עד אל המתקן ולשחק לפחות בחלק מהמתקנים כדי לאפשר לו חוויה והנאה משמעותיות, כמו גם השתלבות חברתית.

 

מהו מגרש משחקים?

מגרש משחקים בשטח הפתוח הוא מקום שאינו בניין, ראו במאמר "מדריך להנגשת מקום שאינו בניין", שמצויים בו מתקני משחקים. הכוונה למתקני המשחקים כגון מגלשה, נדנדה וקרוסלה שמוצבים במקומות ציבוריים, וכל המעוניין עושה בהם שימוש, ללא השגחה ציבורית צמודה. בצורה פורמלית יותר, אלו מתקני משחקים שחלים עליהם סדרת התקנים הישראליים 1498 חלקים 1 עד 8.
הדרישה העיקרית שמכתיבה את שטח מגרש המשחקים הוא מרחב הנפילה – מתחת ומסביב לכל מתקן משחקים מצוי מרחב נפילה שבתוכו עלול ליפול ילד שמשתמש במתקן, ראו ת"י 1498 חלק 1, סעיף 3.5. כדי למנוע את נזקי הנפילה, מחייבת סדרת התקנים 1498, שמתחת ומסביב לכל מתקן משחקים, כלומר מתחת למרחב הנפילה, יימצא משטח בולע (או מנחת) הולם שתפקידו לבלום את הנפילה של אדם מהמתקן. 
לכן הוגדר שטח מגרש המשחקים ככולל את היקף כל מרחבי הנפילה שמסביב למתקני המשחקים, ואת השטח ביניהם, ראו ת"י 1498 חלק 8, סעיף 1.3.2. התרשים הבא מציג את שטח מגרש המשחקים:
תרשים שטח מגרש המשחקים 

הגישה למגרש משחקים

ברוב המקרים מגרש משחקים נמצא בתוך גן ציבורי שהוא מקום שאינו בניין. מגרש משחקים מהווה מבחינת תקנות הנגישות למקום שאינו בנין, מרכז ענין בתוך גן ציבורי, ובמרבית המקרים אף מרכז ענין עיקרי (ראו תקנה 10(א)). במקרים אלה הנגשת הדרך אל מגרש המשחקים תיעשה בהתאם לתקנות המקום שאינו בניין בו הוא מצוי. על דרישות הנגישות בגישה אל מגרש המשחקים ניתן לקרוא במאמר "מדריך להנגשת גן ציבורי" ובמאמר "התוספת השנייה לתקנות מקום שאינו בניין". ההנחיות להנגשת מגרש המשחקים עצמו, חדש או קיים, מופיעות בתקנה 11 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד-2013  ובתקן ישראלי ת"י 1498 חלקים 1 ו-8 בהם מצוי המפרט הטכני להנגשת מגרש המשחקים. בתקנות ובתקן קרוי מגרש המשחקים – אתר משחקים.
 

מגרש משחקים המיועד בעיקר לילדים עם מוגבלויות

מגרשי המשחקים שת"י 1498 חלק 8 חל עליהם הם המגרשים שמשרתים את כלל הציבור. לכן דרישות הנגישות נקבעו לפי ההנחה שציבור זה כולל גם אנשים עם מוגבלות. עם זאת, רמת הנגישות הנדרשת במגרשי משחקים שמיועדים בעיקר לילדים עם מוגבלות, אינה מכוסה בת"י 1498 חלק 8. כאן יש לבחון את המגרש לפי תקנה 3 לתקנות. ראו בפרק "מקום שאינו בניין המיועד לאנשים עם מוגבלות" במאמר "מדריך להנגשת מקום שאינו בניין". במקרים כאלה יש להתייעץ עם מומחים, כדי לבחון לפי מגוון הפעילות המתוכננת במגרש, מה עוד יש להנגיש הן מבחינת היקף וכמות המתקנים והן מבחינת איכות ההנגשה. ראו גם הערה בסעיף 1.1 בת"י 1498 חלק 8.
 היחס בין תקנות מקום שאינו בניין לת"י 1498 חלק 8

אלו מגרשי משחקים צריך להנגיש?

סדרת התקנים 1498 ובהם תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 8, הוכרזו כתקנים רשמי לפי חוק התקנים, התשי"ג – 1953. כלומר הם מחייבים מכוח ההכרזה (נחשבים באותה רמה כמו תקנות (חקיקת משנה)). לכן, כדי ליצור הרמוניה ולהימנע מסתירות, בין תקנות הנגישות למקום שאינו בנין וסדרת תקנים זו, בשלבי התכנון, הביצוע והאכיפה, נקבעו ההסדרים המפורטים להלן.
 

מגרש משחקים חדש

תקן ישראלי ת"י 1498 חלק 8 מסדיר את הנגישות במגרש משחקים חדש. לכן, התקנות (ראו תקנה 11(ד)). מפנות לתקן בכל מה שנוגע למגרש משחקים חדש, כולל להוראות התחולה הפנימיות שלו (סעיף 1.1 בתקן), כלומר על אלו מגרשים חובה להחיל את התקן. הוראות התחולה מפורטות להלן:
לפי התקנות יש להנגיש כל מגרש משחקים חדש, שנפתח לציבור לאחר 11 במאי, 2014,
עם זאת, אין חובה להנגיש את אלה. ראו סעיף 1.1 לת"י 1498 חלק 8:
 • מגרש שגודלו קטן מ - 150 מ"ר.
 • מגרש משחקים חדש באתר (גן לאומי, שמורת טבע, יער קק"ל) שלגבי אותו אתר ניתן פטור לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח - 2008.
 • מתקן משולב, ראו במאמר "הנגשת מגרש משחקים – מפרט טכני" שהשימוש בו מצריך יכולת ניידות ואתגריות גבוהות במיוחד (כגון: מתקן משולב שכולו מורכב מקירות או מרשתות טיפוס וממסילות גלישה).

 

מגרש משחקים קיים

גורם שאינו רשות מקומית ואינו ועד מקומי של יישוב – צריך להנגיש כל מגרש משחקים קיים שהוא אחראי לו, שכן ההנחה היא שאין הרבה גורמים כאלה ובאחריות גורם כזה מעט מאוד מגרשי משחקים.
על רשות מקומית או ועד מקומי ביישוב, להנגיש את מגרשי המשחקים הקיימים שבאחריותם, באותו סדר שנקבע לגבי גנים ציבוריים , לפי הסיווג הבא (ראו תקנה 11(א)):
 1. כל מגרש משחקים כלל עירוני (לדוגמה, מגרש משחקים המצוי בגני יהושע בתל אביב) או כלל יישובי.
 2. כל מגרש משחקים המשרת רובע בעיר.
 3. 50% לפחות ממגרשי המשחקים שאינם רובעיים ואינם כלל עירוניים. מדובר במגרשי משחקים שמשרתים שכונות שלמות או תושבי רחובות מסוימים. יש לשים לב, שלצורך בחירת 50% לפחות של מגרשים אלה, קבוצת ההתייחסות היא כל מגרשי המשחקים שאינם כלל-עירוניים / יישוביים ואינם רובעיים. בנוסף, כאן לא חלות הוראות התחולה בת"י 1498 חלק 8, סעיף 1.1, כמפורט לעיל. ולכן קבוצת ההתייחסות הראשונית (לפני מיפוי וסינון) הם גם  מגרשי משחקים קיימים בכל גודל.
  יש לבחור מגרשי משחקים אלה כך שתיווצר פריסה הולמת של מגרשי משחקים נגישים ברחבי היישוב. כדי להבטיח את הפריסה הרצויה, יש להתחשב בשימוש היום–יומי שנעשה במגרשי המשחקים שבקטגוריה זו, על ידי התושבים המתגוררים בסמוך להם, ובמרחק ההליכה הנגיש מבתי התושבים למגרש המשחקים. ברשות מקומית שאינה מועצה אזורית ומספר תושביה הוא 10,000 לפחות, תאושר הפריסה על ידי מורשה מתו"ס.
  עבור מגרשי משחקים אלה היה צריך לפרסם את רשימת מגרשי המשחקים הנגישים והמיועדים להנגשה באתר האינטרנט של הרשות ובמשרדיה, עד 11 במאי 2015. אם הרשות היא מועצה אזורית, הפרסום צריך לכלול את רשימת מגרשי המשחקים לפי ישובי המועצה האזורית. אם הרשות היא מועצה אזורית, הפרסום צריך לכלול את רשימת מגרשי המשחקים לפי ישובי המועצה האזורית.
  מומלץ לשים לב לנקודה הבאה: מכיוון שחלק גדול של מגרשי המשחקים מצוי בתוך גנים ציבוריים, כדאי לתאם את רשימת מגרשי המשחקים להנגשה עם רשימת הגנים הציבוריים להנגשה (ראו במאמר "מדריך להנגשת גן ציבורי"), כך שמגרש משחקים המתוכנן להנגשה יהיה בתוך גן ציבורי המתוכנן להנגשה.

 

רצוי שסיווג מגרשי המשחקים הקיימים לצורך סעיפים 1 עד 3 לעיל, ברשות מקומית או באחריות ועד מקומי, ייעשה לפי הסיווג שקיים באותה רשות מקומית או ועד מקומי. כך למשל, המחלקה שאחראית על מגרשי משחקים אמורה לדעת איזה מגרש משרת את כלל הרשות או רובע מסוים.

 

מגרש משחקים קיים באתר (שמורת טבע, גן לאומי, או יערות קק"ל)

החובה להנגיש מגרש משחקים קיים שנמצא באתר (גן לאומי, שמורת טבע, יער קק"ל) רק אם שטחו מעל 350 מ"ר. ראו תקנה 11(ג).
 

סיכום: אלו מגרשי משחקים חובה להנגיש?

הטבלה שלהלן, מסכמת אלו מגרשי משחקים, חדשים וקיימים, שנמצאים במקומות שונים, חובה להנגיש.

 

​מגרש משחקים (מקור החובה להנגשה) ​ המקום בו נמצא מגרש המשחקים​ ​ ​
רשות מקומית, ועד מקומי ביישוב​ אתר (שמורת טבע, גנים לאומיים, יערות קק"ל)​ רשות ציבורית שאינה רשות מקומית, גורם פרטי​
חדש (לפי ת"י 1498 חלק 8, סעיף 1.1)​ שטחו 150 מ"ר לפחות​ שטחו 150 מ"ר לפחות, אלא אם יש פטור לפי תקנות הנגישות לאתרי טבע ​ שטחו 150 מ"ר לפחות​
קיים (לפי תקנות הנגישות למקום שאינו בנין, תקנה 11)​ תלוי בייעוד המגרש​ מגרש ששטחו עולה על 350 מ"ר​ כל מגרש המשחקים
  

ב-2016 אישר מכון התקנים רויזיה לתקן 1498 חלק 8, שממתינה להכרזת שר הכלכלה לצורך הפיכתה לתקן רשמי – הרויזיה אינה בתוקף עדיין (עוד על הרויזיה - ראו בנספח למאמר זה).

 

מאמרים נוספים בעניין זה

 • הנגשת משחקים – מפרט טכני
 • מדריך להנגשת מקום שאינו בניין
 • לוחות זמנים להנגשת מקום שאינו בניין
 • המפרטים הטכניים בהתאמות הנגישות במקום שאינו בניין (התוספת השנייה)

 

נספח – הרוויזיה לתקן (מידע לגבי שינויים בעתיד) 

לאחרונה אישר מכון התקנים רוויזיה לתקן שביטלה את מרבית ההחרגות לתחולת התקן (נכון למאי 2017, הרויזיה ממתינה לאישור שר הכלכלה, ולפרסום ברשומות, כדי שתיכנס לתוקפה ותחליף את ת"י 1498 חלק 8 הקיים).
לאחר שהרוויזיה תיכנס לתוקפה בעתיד, התקן יחול על כל מגרש משחקים ציבורי חדש שהוא מקום שאינו בנין, עם שני סייגים אלה:
 • מגרש משחקים חדש באתר (גן לאומי, שמורת טבע, יער קק"ל) שלגבי אותו אתר ניתן פטור לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח - 2008.
 • מגרש משחקים ששטחו קטן מ-100 מ"ר בגני ילדים ובמעונות יום, יש להנגיש לפי התקן אך אפשר לדחות את הדרישה להתקנת דרך נגישה (סעיפים 3.3.2 – 3.3.5), אם הגן מרוצף בחול. כלומר, יש לתכנן את המגרש לפי כל דרישות התקן (סוגי מתקנים, דרך נגישה שמובילה אליהם, ותוספות שיאפשרו נגישות אליהם (כמו מערכת העברה למתקן משולב). בעת הביצוע – יש להתקין את כל המתקנים, בסידור הנכון, עם כל התוספות הנדרשות לצורך הנגישות. ההחרגה היחידה היא שאין חובה לבצע את הדרך הנגישה עצמה ((סעיפים 3.3.2 – 3.3.5), שהיא למעשה – משטח ההולם שעשוי מגומי). התוצאה צריכה להיות כזו, שבכל עת, כשירצו להשלים את ההנגשה לפי התקן (בדרך כלל עקב דרישה להנגשה פרטנית לילד עם מוגבלות) – כל שיידרש הוא תוספת משטח ההולם הנגיש.

 

בעתיד, עם כניסה לתוקף של הרוויזיה בת"י 1498 חלק 8, תחול לגבי מגרשי משחקים חדשים, החובה להנגיש לפי הטבלה הבאה (לגבי מגרש קיים – אין שינוי):

 

​מגרש משחקים (מקור החובה להנגשה) ​ המקום בו נמצא מגרש המשחקים​ ​ ​
רשות מקומית, ועד מקומי ביישוב​ גני ילדים ומעונות יום שבהם מגרש משחקים אתר (שמורת טבע, גנים לאומיים, יערות קק"ל)​ רשות ציבורית שאינה רשות מקומית, גורם פרטי​
חדש (לפי ת"י 1498 חלק 8, סעיף 1.1)​ כולם​ כולם​ כולם, אלא אם יש פטור לפי תקנות הנגישות לאתרי טבע) ​ כולם, יש הקלה מביצוע דרך נגישה אם שטח המגרש עד 100 מ"ר.​