תאורה

 
תאורה הינה אמצעי נוסף שבאמצעותו מנגישים את סביבת השירות והעבודה. תאורה נגישה מאפשרת לאנשים עם מוגבלות שמיעה, מוגבלות ראייה, ומוגבלויות קוגניטיביות שכליות ונפשיות, כמו גם לכלל הציבור, לתפקד טוב יותר במרחב השירותי. מאמר זה מציג מהי תאורה נגישה, למי היא חשובה, אלו קשיים היא פותרת, וכיצד מנגישים את התאורה במרחב השירותי.

למה חשובה תאורה נגישה?

 • אנשים עם מוגבלות ראייה זקוקים לתאורה מותאמת כדי לקרוא ולהתמצא.
 • אנשים עם מוגבלות שמיעה משתמשים בראייתם כדי לפצות על לקות השמיעה, ומתקשרים באמצעות קריאת תנועות, שפת גוף, מימיקת פנים וכד'. מכיוון שהם אינם שומעים דיבור (או שומעים אותו במידה פחותה), הם למעשה "קוראים" דיבור תוך התבוננות בתנועת השפתיים, הפנים והגוף, ועל כן הם צריכים שנותן השירות יהיה מואר היטב.
 • אנשים עם מוגבלות שכלית משתמשים לעתים בלוחות תקשורת. כדי שיוכלו לראות את הלוח בו הם משתמשים וכדי שנותן השירות יוכל לראות את הלוח, צריכה להיות תאורה טובה.
 • אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית נעזרים בתאורה אחידה, על מנת להימנע מקשיים בתפיסה חזותית. זאת משום שתאורה שאינה אחידה יוצרת צללים מטעים. הם נעזרים גם בתאורה טבעית על מנת לשפר את ההתמצאות בזמן. תאורה טבעית גם תורמת לתחושת נינוחות אצל אנשים עם מוגבלות נפשית.

 

התנאים ליצירת תאורה נגישה

תאורה נגישה צריכה להאיר את מרחב השירות ואת נותני השירות באופן מיטבי. כדי שתאורה תהייה נגישה, עליה להיות:
 • בעלת עוצמה מספקת - תאורה המאפשרת לאדם להבחין בפרטים המהותיים לקבלת השירות, אך יחד עם זאת אינה חזקה באופן שאינו נעים או מסנוור.
 • אחידה - יש לוודא כי אין שוני בעוצמת ההארה במרחב השירותי, כדי למנוע הבדלי אור וצל. זאת משום שהבדלי אור וצל עלולים ליצור עיוות בפענוח המרחבי אצל אנשים עם מוגבלות ראייה ואצל אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות.
 • לא ישירה - אינה מכוונת ישירות על פניו של הלקוח או נותן השירות, על מנת להימנע מסנוור.
 • לא מסנוורת ולא בוהקת - תאורה מסנוורת עלולה לפגוע ביכולתם של הלקוח ונותן השירות לראות ולהרגיש נוח. כמו כן, אם נותן השירות יושב מאחורי זכוכית, יש לוודא שהתאורה לא תאיר את הזכוכית באופן שיהפוך אותה למעין מראה שתשקף את פני הלקוח ותפריע לו לראות את נותן השירות. סנוור עשוי להיות תוצאה של בוהק (כלומר החזר קרן אור ממשטח מבריק כרצפת שיש), ועל התאורה לנטרל בוהק זה במקומות שבהם הוא קיים.
 • תאורה טבעית - להבדיל מתאורה מלאכותית, תאורה טבעית (אור יום) משרה נינוחות ומאפשרת אוריינטציה בזמן, אך היא קשה יותר לשליטה מבחינת זמינות, כיוון ועוצמה. ניתן, יחד עם זאת, בשלבי התכנון של הבניין, להחליט היכן לאפשר חדירת אור שמש ישיר והיכן אור מפוזר מהרקיע, שהינו רך יותר. ניתן גם להחליט על ההשלמות הנחוצות של אור מלאכותי, מיקומו ועוצמתו.
 • תאורה ממוקדת - תאורה ממוקדת מטרתה להדגיש פרט כגון: שלט, פריט אמנותי או מכשול על ידי כיוון האור כלפי הפריט אותו רוצים להדגיש. תאורה ממוקדת משמשת גם לביצוע משימות אישיות, כגון מילוי טופס ועל כן רצוי שתהייה בעלת מכסה, זרוע מפרקית שתאפשר לכוונה לפי סוג המשימה וכמו כן ווסת לשינוי עצמת ההארה לפי סוג המשימה וצרכיו האישיים של המשתמש.

 

כמו כן, יש לשים לב לתאורה מתאימה, מספקת, אחידה ורציפה באופן מיוחד במקומות הבאים:

 • במדרגות, על-מנת למנוע נפילה.
 • בחניונים מקורים או תת קרקעיים – הדרך בתוך החניון, מסדרונות, לובי מעליות, מדרגות ומעברים מהחניון לבניין.
 • בדרך נגישה, יש לדאוג לתאורה רציפה, לאורך כל הדרך. במקומות בהם יש מכשול, רצוי להאירו בתאורה ממוקדת.
 • על השילוט הנגיש, כדי שלקוחות יוכלו לראות את השילוט היטב ולהתמצא.
 • באזורי ההמתנה לקבלת השירות כדי שהלקוח יוכל למלא טפסים, למצוא חפצים בתיקו וכד'.


אם עמדת השירות משנה מקום בחלל, יש לשנות את התאורה בהתאם.

 

קריאה נוספת

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il