מהו שירות נגיש

כתבות מרכזיות

  • מהו שירות ומהו שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות


    שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות הוא שירות הנותן מענה לצרכים של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לצרוך את השירות באופן דומה לאנשים בלי מוגבלות. הנגשת שירות היא תהליך של הרחבת השירות, כך שיהיה מותאם לאנשים בעלי טווח רחב של יכולות.

    להרחבה
  • התאמות נגישות נהלים נוהגים והליכים


    תקנות התאמות הנגישות לשירות עוסקות בהיבטים שונים של הנגשת השירות הניתן לאנשים עם מוגבלות. בליבן של התקנות התייחסות למרחב הבין-אישי שבו מתקיימות האינטראקציות השירותיות בין נותן השירות ללקוח. כדי לאפשר לארגון נותן השירות לספק שירות איכותי לאנשים עם מוגבלות, קובעות התקנות כי יש לבצע התאמות בנהלים, בהליכים, ובנוהגים הקשורים לשירות, כך שיאפשרו לארגון לספק שירות נגיש. מאמר זה עוסק בתהליך הזיהוי של הנהלים, ההליכים והנהגים והתאמתם.

    להרחבה