המלצות לנהלי פינוי בשעת חירום

 
|25/06/2015 |

​להלן המלצות לנהלים קבועים לפינוי אנשים עם מוגבלות למקום מחסה.

מקום בו מבקרים אנשים עם מוגבלות באופן מזדמן:

  • תכנית חילוץ; תכנית המתארת את אופן הגעתו של אדם עם מוגבלות אל מחוץ לאיזור הסכנה. אם האדם אינו יכול להגיע באופן עצמאי אל מחוץ לאזור הסכנה יש לספק עבורו אזור מחסה מוגן בו ימתין עד לחילוץ. אל אזור המחסה תוביל דרך נגישה ממקום שהותו.
  • התכנית תפרט גם את המעבר מאזור המחסה אל מחוץ לאזור הסכנה. תכנית החילוץ צריכה לתאר כיצד אדם עם מוגבלות יזעיק עזרה (פנים אל פנים, בעזרת שיחת טלפון, בעזרת מסרון או בכל אמצעי ודרך סבירים אחרים), כיצד יגיע לאזור המחסה וכיצד יתפנה משם אל מחוץ לאזור הסכנה. את תכנית החילוץ יש לתרגל מספר פעמים כולל אביזרי העזר הנחוצים, אם יש כאלה, וכולל חיית שירות, אם קיימת. על התרגול להתבצע עם מספר אנשים, כדי שאם בזמן אמת אחד מהם לא ישהה במקום, יהיה לו מחליף. 
  • ממונה על פינוי בשעת חירום וכונני חילוץ; רצוי כי בכל מקום המספק שירות, שיש לו נהלי פינוי וחירום, יהיה ממונה על פינוי בשעת חירום של אנשים עם מוגבלות וכונני חילוץ. 
  • סימון דרך נגישה לפינוי; רצוי לאתר ולסמן באופן נגיש את הדרך הנגישה לאזור מחסה, אליו אדם עם מוגבלות יכול להגיע באופן עצמאי, ואשר בו ימתין בבטחה לעזרה. סימון דרך זו ייעשה בעזרת סמל הנגישות הבינלאומי, כולל דלתות היציאה, בעזרת שילוט מכוון (עם חיצים) ומזהה (על גבי הדלת) נגיש לאנשים עם מוגבלות ראיה ומישושי. אם ישנן דלתות קשות לפתיחה בשל הצורך להפעיל כח או בשל הצורך במניפולציה עדינה, רצוי לתכנן דרכים אלטרנטיביות, להתאים את הדלת (למשל, לעבות את הידית) או לצייד את האדם עם מוגבלות באביזרי עזר מתאימים. 
  • מערכות התרעה; ניתן, בנוסף או לחלופין, להשתמש במערכות שמע (שלטים מדברים) על מנת לכוון ליציאה. כמו כן, רצוי כי מערכות ההתרעה במקום יספקו התראה קולית (כגון באמצעות צפירות, הנחיות שניתנות במגפון) וחזותית (כגון באמצעות שילוט אלקטרוני, מסכי טלוויזיה, אורות מהבהבים), בו זמנית. 

מקום בו מבקרים אנשים עם מוגבלות באופן קבוע:

  • תכנית חילוץ אישית; כאשר אנשים עם מוגבלות הינם מבקרים קבועים במקום (למשל במקום עבודה או במקום בילוי קבוע כגון חדר כושר) תבנה עימם תכנית חילוץ אישית. על התכנית להתעדכן מעת לעת, בהתאם לצרכיו של האדם, לאנשים שמתרגלים עמו את החילוץ ולהופעתן של טכנולוגיות חדשות. את העתק התכנית, כמו גם אביזרי העזר הנחוצים, יש לשמור בערכת הציוד לשעת חירום שנמצאת במקום. 
  • אספקת הנחיות ומפת מילוט; לבקשת אדם עם מוגבלות יש לספק, ככל הניתן, הנחיות בכתב ומפת מילוט נגישות. לאדם עם מוגבלות בראיה יש לספק מפת מילוט בניגוד חזותי, מישושית או בברייל. לאדם עם מוגבלות שכלית יש לספק הנחיות בפישוט לשוני, ככל הניתן. 
  • ליווי קבוע; לאדם עם מוגבלות קוגניטיבית,שכלית או נפשית ייתכן ויהיה דרוש מלווה בעת פינוי בחירום. במקום בו מבקר האדם עם מוגבלות באופן קבוע, רצוי שהמלווה יהיה מוכר לו. במקרה זה, על תרגול תכנית החילוץ להתבצע פעמים רבות יותר מהרגיל, ותמיד עם האדם עם מוגבלות ועם המלווים.

למידע נוסף

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il