מדריך להנגשת קייטנות: הפעלת הקייטנה

 
מדריך זה מציג את דרישות הנגישות בעת הפעלת קייטנה, כך שתהיינה נגישות לילדים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות. זהו ​מאמר המשך למדריך המבוא  ולמדריך תכנון קייטנה נגישה.

כאשר הקייטנה מתקיימת בפועל יש לטפל בהיבטים הבאים:

 • אספקת התאמות הנגישות במהלך הקייטנה
 • וידוא כי ספקים חיצוניים מספקים התאמות נגישות במהלך הפעילות אצלם
 • הסעות נגישות

 

היבטים אלה מפורטים להלן.

אספקת התאמות נגישות

במהלך הקייטנה יש לוודא כי כל התאמות הנגישות האישיות, שמפעיל הקייטנה התבקש לספק – מסופקות. יש לוודא כי אמצעי העזר תקינים וכי צוות הקייטנה יודע כיצד להפעילם וכי חברי הצוות מפעילים אותם בעת הצורך, וגם יודעים לאיזה ילד יש לספק כל אמצעי או התאמה. 

וידוא כי ספקים חיצוניים מספקים התאמות נגישות במהלך הפעילות אצלם

כאשר יוצאים לפעילות מחוץ למתחם הקייטנה, אשר ניתנת על-ידי ספק חיצוני, על מפעיל הקייטנה לוודא כי הספק נותן את התאמות הנגישות שעליו לספק, לילידם הזקוקים להן. חשוב לשים לב כי לספק אסור לגבות תשלום נוסף או גבוה יותר עבור השתתפותם של ילדים עם מוגבלות בפעילות או כניסתם למתחם הפעילות.

 
מספר דוגמאות לפעילויות מחוץ למתחם הקייטנה, שיש לוודא ההנגשה בהן מוצגות להלן:

פארק שעשועים

אחריות ההנגשה לפארק ולשירותים הניתנים בו היא של מפעילי הפארק.
לילדים עם מוגבלות נפשית או על הרצף האוטיסטי עומס הקהל עלול להוביל לחרדות עמוקות. על כן הם זכאים לפטור בעמידה בתור בכניסה לפארק או במתקני השעשועים. זכאות זו מוקנית עם הצגת תעודה מתאימה. על מפעיל הקייטנה לוודא כי צוות הפארק מאפשר לילדים אלה לעבור את התור.
על מפעיל הקייטנה לוודא גם כי מפעילי המתקנים אינם מונעים מילדים או מבני נוער עם מוגבלות לעלות למתקנים בשל מוגבלותם, גם כשהמתקנים אינם מונגשים, שכן זוהי הפלייה. 

בריכה

חווית המגע עם המים, ההתרגשות הנלווית, ומשחקים של ילדים זה עם זה ובקבוצות, מאפיינות את החוויה בבריכת שחיה. יש להיערך לאפשר חוויות אלה גם לילד עם מוגבלות, תוך שהוא מרגיש כחלק מכלל קבוצת הילדים שהגיעה לבריכה. כמו כן, המלתחות בבריכה, הרחבה והירידה למי הבריכה צריכים להיות נגישים למבקרים עם מוגבלות. גם כאן האחריות להנגשה היא על מפעיל הבריכה אולם יש לוודא בטרם הגעה לבריכה כי היא אכן הונגשה.
על מפעיל הקייטנה לוודא כי המצילים או אנשי הצוות אינם מונעים מילדים עם מוגבלות להיכנס למים בשל מוגבלותם.

סרט

אולמות קולנוע צריכים להיות נגישים, באחריות בעלי האולם והמפעילים. בסרט דובר עברית או ערבית צריכות להיות כתוביות בשפת הסרט, לפחות בחלק מהפעמים בהן מוקרן הסרט. מכיוון שכתוביות מהוות אמצעי הנגשה עבור צופים עם מגבלת שמיעה, יש לתכנן את מועד הצפייה בסרט של משתתפי הקייטנה, למועד שבו מוקרן סרט עם כתוביות
עבור ילד עם מגבלת ראיה יש לברר עם הוריו כיצד לסייע לו.

הצגה

כחלק מההנגשה צריכים להיות מסופקים אמצעי עזר לשמיעה. בנוסף, אם להצגה מספר מופעים רב, בחלקם לפחות צריך להיות מוקרן הטקסט על גבי מסך או שלט אלקטרוני. כאשר מתכננים את היציאה להצגה, יש לתכנן זאת למועד שבו מוקרן הטקסט.
אם במסגרת הקייטנה מסופקות למשתתפים הסעות אל הקייטנה וממנה, וכן הסעות לפעילויות כגון יציאה לסיור או לבריכה, על מפעיל הקייטנה לוודא מול חברת ההסעות כי היא מספקת אוטובוס נגיש. באוטובוס נגיש מערכת עזר לשמיעה עבור נוסעים עם מוגבלות שמיעה והתאמות המאפשרות לנוסע המתנייד באמצעות כיסא גלגלים לעלות לאוטובוס ולשבת בו בכיסא הגלגלים. יש לדאוג שילד עם מוגבלות ייסע יחד עם שאר הילדים באותו אוטובוס ולא בנפרד.
יש להזמין לפחות 5 ימים מראש אוטובוס נגיש מחברת ההסעות. חברת ההסעות אינה רשאית לגבות תשלום גבוה יותר עבור אוטובוס נגיש.

הנגשת קייטנות - טבלה מסכמת
הטבלה שלהלן מרכזת את השלבים העיקריים בהנגשת קייטנה, את עיקרי דרישות הנגישות בכל שלב, ואת תקנות הנגישות הרלוונטיות:
 
שלב אפשרי בתכנון והפעלת הקייטנה​ דרישות ההנגשה בשלב זה​ בהתאם לתקנות הנגישות: ​
היוועצות עם מורשה נגישות לקראת הוצאת רישיון עסק​
מינוי רכז נגישות​ אם בגוף שמארגן את הקייטנה יש 25 עובדים ומעלה, עליו למנות רכז נגישות ולדאוג להדרכה מתאימה שלו.
 • תקנות נגישות השירות ​
הנגשה של המקום
 • ביצוע התאמות נגישות בסביבה הפיזית
 • ביצוע התאמות בסביבה השירותית
 • בניין קיים או תקנות התכנון והבנייה, בהתאם לעניין
 • מקום שאינו בניין ​
תכנון הפעילויות בקייטנה​
 • הכנת תכנית פעולה
 • יצירת אלטרנטיבות נגישות ומשלבות
 • תקנות נגישות השירות ​
הנגשת המידע​ הנגשת המידע המסופק למשתתפי הקייטנה – בעל-פה, בכתב או באמצעים דיגיטליים​
 • תקנות נגישות השירות ​
פרסום התאמות הנגישות ואפשרות לבקשת התאמות נגישות אישיות​
 • פרסום התאמות הנגישות שיהיו בקייטנה בערוצים שבהם מפורסמת הקייטנה
 • פרסום האפשרות לקבלת התאמות אישיות, ועד מתי לבקש אותן
 • תקנות נגישות השירות ​
הנגשת דרכי ההרשמה​ הנגשת ערוצי השירות, באמצעותם ניתן להירשם לקייטנה עבור הורים עם מוגבלות
 • תקנות נגישות השירות ​
 • פרק האינטרנט בתקנות הנגישות לשירות
התאמת נהלים ווידוא כי נהלי הקייטנה ואופן הפעלתה אינם חוסמים שירות נגיש​
 • תקנות נגישות השירות ​
הדרכת צוות הקייטנה​ הדרכת צוות הקייטנה בהדרכות השונות, בהתאם לגודל המפעיל​
 • תקנות נגישות השירות ​
ווידוא מול ספקים הבחנה בין ספק שמגיע לקייטנה, לספק שמגיעים אליו:
הבחנה בין ספק שהמקום שלו
וספק שרק השירות שלו
 • תקנות נגישות השירות ​
 • תקנות בניין קיים / תקנות התכנון והבנייה
 • תקנות מקום שאינו בניין
אספקת התאמות הנגישות במהלך הקייטנה​
 • אספקת התאמות אישיות
 • הפעלת אמצעי העזר
 • תקנות נגישות השירות ​
וידוא כי ספקים חיצוניים מספקים התאמות נגישות במהלך הפעילות אצלם​
 • פטור מתור
 • הפעלת אמצעי עזר
 • אי אפליה של משתתפים עם מוגבלות
 • תקנות נגישות השירות ​
הסעות נגישות​
 • אספקה של אוטובוס נגיש שבו נוסעים גם ילדים ללא מוגבלות​
 • תקנות נגישות רכב להשכרה ואוטובוסים
מניעת הפליה​
 • איסור הדרת ילדים עם מוגבלות
 • חובת מתן שירות זהה, ובתנאים שאינם נופלים מאחרים, לילדים עם מוגבלות
 • ס' 19ו לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות​
קשר עם ההורים ועדכון​

למידע נוסףעודכן 6 בנובמבר 2018