שכר שירותים

 
|31/12/2018 |

​בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט-1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים - לשכר הטרחה המעודכן לתאריך 01/01/2019.

​בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט-1978, ב-1 בינואר של כל שנה מתעדכן שכר השרותים לתאריך 01/01/2019.לשכר הטרחה המעודכן.