דוגמאות לאישורים נוטריונים

 
תקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 קובעת שנוסח האישורים הנוטריונים יהיה בהתאם לטפסים שבתוספת השנייה.
​​​​​​​​​​​​​​

לנוחיותכם, מצ"ב דוגמאות לאישורים נוטריונים בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות.

 

לתשומת לבכם

  1. יש לוודא שהנכם משתמשים בטופס הנכון בהתאם לאישור המבוקש.
  2. את הטופס יש למלא בתשומת לב, לשנות את ההתייחסות לזכר/נקבה בהתאם ללקוח, ולציין בסוף האישור את השכר שגבה הנוטריון או שמבקש השירות חייב בו. 
  3. יש לצרף לעותק האישור הנוטריוני את צילום התעודה על פיה זוהה העומד בפני הנוטריון. 
  4. בנוסף, במידה ונוטריון נתבקש לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיו"ב – עליו לבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור. על הנוטריון לצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור, או העתק ממנה, מאושר כדין (תקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977).

 

תוצאות 30-1 מתוך 42 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
טופס - תעודת רופאקובץ וורד
טופס 1 - אימות חתימהקובץ וורד
טופס 1 - אימות חתימה ערביתקובץ וורד
טופס 1 - אימות חתימה אנגליתקובץ וורד
טופס 2 - חתימה בשם תאגיד או אחרקובץ וורד
טופס 2 - אימות חתימה בשם תאגיד או אחר ערביתקובץ וורד
טופס 2 - אימות חתימה בשם תאגיד או אחר אנגליתקובץ וורד
טופס 3 - אימות חתימה של קטיןקובץ וורד
טופס 3 - אימות חתימה של קטין ערביתקובץ וורד
טופס 3 - אימות חתימה של קטין אנגליתקובץ וורד
טופס 4 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריוןקובץ וורד
טופס 4 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון ערביתקובץ וורד
טופס 4 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון אנגליתקובץ וורד
טופס 5 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותםקובץ וורד
טופס 5 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם ערביתקובץ וורד
טופס 5 - אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם אנגליתקובץ וורד
טופס 6 - אישור העתקקובץ וורד
טופס 6 - אישור העתק ערביתקובץ וורד
טופס 6 - אישור העתק אנגליתקובץ וורד
טופס 7 - אישור נכונות תרגוםקובץ וורד
טופס 7 - אישור נכונות תרגום ערביתקובץ וורד
טופס 7 - אישור נכונות תרגום אנגליתקובץ וורד
טופס 8 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרהקובץ וורד
טופס 8 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרה ערביתקובץ וורד
טופס 8 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אנגליתקובץ וורד
טופס 9 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגםקובץ וורד
טופס 9 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם ערביתקובץ וורד
טופס 9 - אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם אנגליתקובץ וורד
טופס 10 - תעודת חייםקובץ וורד
טופס 10 - תעודת חיים ערביתקובץ וורד
 
12
הבא לדף אחרון