תיקון תקנות הנוטריונים לעניין מתן פטור חלקי או מלא משכר שירותים

 
|15/02/2017 |

​ביום 13/2/2017 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון), התשע"ז-2017 ותקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ז-2017.


​בהתאם לתקנות, נוטריון רשאי לתת למבקש שירות פטור חלקי או מלא מתשלום שכר שירותים במקרים הבאים:

  1. מבקש השירות הוכיח לנוטריון כי הוא חסר אמצעים
  2. מבקש השירות המציא לנוטריון כי הוא "עולה חדש"/"תושב חוזר" וטרם עברו 7 שנים מיום שעלה
  3. השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון
     

התקנות נכנסו לתוקף ביום פרסומן (13.2.2017).