תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ט-2018

 
|27/11/2018 |

תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ט-2018​

​שרת המשפטים, הגב' איילת שקד, חתמה על תקנות הנוטריונים (תיקון), התשע"ט-2018. התקנות התפרסמו ברשומות ביום 26.11.18 בחוברת מספר 8112 וייכנסו לתוקף ביום 26.12.18. 

 
עיקרי התיקון הם:
  • חובת צירוף העתק צילומי של התעודה באמצעותה זיהה הנוטריון את הלקוח, לעותק האישור הנוטריוני שנשמר בידיו של הנוטריון;
  • שינויים לגבי אופן ביטול מסמך נוטריוני;
  • פרסום פנקס הנוטריונים הפעילים באתר המחלקה;
  • עדכון נוסח האישורים הנוטריונים, הוספת נוסח בשפה הערבית, פיצול טופס" אישור הצהרה" לשני טפסים, איחוד הטפסים בדבר ביטול פעולה נוטריונית לטופס אחד.
  • נוספה דוגמת חותם;

 

שימו לב כי התקנות יכנסו לתוקף 30 ימים מיום פרסומן ברשומות ובתקופה של שישה חודשים מיום התחילה ניתן יהיה להשתמש גם בנוסח הטפסים הישן.

יש לעקוב אחרי הפרסומים באתר המחלקה.