בית המשפט דחה על הסף עתירה כנגד אמות המידה להענקת רישיון שקבעה הוועדה

 
|02/03/2016 |

​ביום 11.1.16 בית המשפט לעניינים מנהליים (י-ם) דחה על הסף עתירה כנגד הוועדה לרישוי נוטריונים וסמך ידיו על אמות המידה להענקת רישיון נוטריון שקבעה הוועדה.

  • העותרת עתרה לבית המשפט לאחר שבקשתה להענקת רישיון נוטריון נדחתה על ידי הוועדה לרישוי נוטריונים.
  • עניינה של העתירה היה בקשר לתנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון הקבוע בסעיף 2(א) לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976- עיסוק במקצוע עריכת דין במשך 10 שנים לפחות.
 

ביום 1.2.15 קבעה הוועדה אמות מידה להענקת רישיון נוטריון. על פי אמות המידה עיסוק במקצוע עריכת דין כאמור בסעיף 2(א) לחוק צריך להיות עיסוק במקצוע באופן קבוע וממשי ובהיקף של 75% משרה.

  • העותרת הגישה לוועדה בקשה להענקת רישיון, לפיה עסקה בעריכת דין במשך 10 שנים, כאשר חלק מהתקופה עסקה בעריכת דין כשכירה בהיקף של 64% משרה.
 

ביום 9.9.15 דנה הוועדה בבקשה והחליטה כי אין לקחת בחשבון מניין 10 השנים את התקופה בה עבדה העותרת בהיקף משרה של 64% ועל כן היא אינה עומדת בתנאי הכשירות לקבלת רישיון נוטריון.

  • העותרת עתרה לבית המשפט כנגד הוועדה. בעתירה טענה העותרת בין היתר כי החלטת הוועדה אינה סבירה, אינה מידתית ולוקה בחוסר סמכות.
 

ביום 11.1.16 דחה בית המשפט את העתירה על הסף וקבע כי אמות המידה שקבעה הוועדה מפרשות כראוי את החוק.