מתכונת השתלמות חדשה כתנאי לקבלת רישיון נוטריון

 
|05/12/2016 |

​ביום 14.11.2016, בהתאם לסמכותה על פי סעיף 2 (ג) לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים על מתכונת השתלמות חדשה כתנאי לקבלת רישיון נוטריון.