"חדש-דיון בבקשות תקינות אחת לחודשיים"

 
|21/02/2017 |

​הוועדה לרישוי נוטריונים פועלת לקצר באופן משמעותי את זמן הענקת רישיון נוטריון.

החל מחודש ינואר 2017 תדון הוועדה, אחת לחודשיים, בבקשות תקינות לקבלת רישיון נוטריון (בקשות מורכבות יידונו פעמים בשנה).

בהתאם לכך, ניתן להגיש בקשות לאורך כל השנה. על המבקש לעמוד בכל התנאים הנדרשים לקבלת רישיון.

יש להגיש את הבקשות באמצעות דוא"ל:  Noterion-Bakasha@justice.gov.il

 

בקשות שיש בהן צורך להגיש מסמכים מקוריים (מבקשים המבקשים להסתמך על תקופת עבודה כעו"ד בחו"ל) יש להעביר למחלקה רק באמצעות הדואר, לכתובת:

המחלקה לרישוי נוטריונים, משרד המשפטים, ת.ד. 34445, ירושלים, 9134302.

 

בטרם הגשת הבקשה יש לעיין היטב באמות המידה ובהוראות הרשומות בטופס הבקשה.

בקשה שאינה עונה על התנאים הנדרשים על פי אמות המידה שקבעה הוועדה לא תובא לדיון בוועדה.