טופס בקשה לקבלת רשיון של מתווך במקרקעין

 
|03/08/2017 |

טופס זה מיועד אך ורק למי שעבר בהצלחה את הבחינה בדיני מתווכים במקרקעין

לתשומת ליבכם: לאחר מילוי הטופס יש להחתים עו"ד ולשלוח אלינו באמצעות מייל

metavech@justice.gov.il

או בדואר לכתובת: רשם המתווכים, ת.ד 34357 ירושלים (9134301)
רק לאחר קבלת הטופס במשרדנו, בדיקת התנאים לקבלת רשיון ותשלום האגרה החד פעמית  לקבלת רשיון - הנך מורשה לעסוק בתיווך במקרקעין.
רק לאחר תשלום אגרה חד פעמית ניתן לשלוח תמונת פספורט.