מועדי בחינות בדיני מתווכים במקרקעין לשנת 2019

 
|06/09/2018 |

להלן מועדי בחינות בדיני מתווכים במקרקעין 

​מועדי ​בחינות לשנת 2019