אודות

 

היחידה "רשם המתווכים" קיימת משנת 1996 לצורך ביצוע חוק המתווכים והתקנות לפיו ותפקידיה העיקריים לקיים בחינות רישוי, להעניק רישיונות ולנהל את פנקס המתווכים. בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ט - 1999, מנפיקה היחידה אישורים בעניין מעמדו של אדם/ מתווך מבחינת חוק המתווכים וכן מפרסמת באתר האינטרנט רשימת מתווכים מורשים לעסוק בתיווך.


  • ​מספר המתווכים המורשים נכון לסוף שנת 2018 הוא כ- 21,313 מתווכים מורשים.
  • אכיפת החוק וטיפול בתלונות נגד מתווכים אינם בסמכותו של רשם המתווכים, כי אם בסמכותם של הממונה על הגנת הצרכן או משטרת ישראל.
  • תלונות נגד מתווכים, אשר עניינן עבירות כגון גניבה, מרמה או זיוף, יש להפנות ישירות למשטרת ישראל.
  • תלונות בדבר עברות משמעת של מתווכים במקרקעין - בהתאם לסעיף 14 א' לחוק המתווכים במקרקעין יש למלא טופס באתר הגשת תלונה על מתווך.
  • תלונות נגד אדם העוסק בתיווך ללא רישיון או מתווך אשר עוסק בתיווך ורשיונו אינו בתוקף וכן מתווך שעבר על סעיף  13 לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו - 1996, יש להפנות לממונה על הגנת הצרכן באמצעות טופס פנייה מקוון. פקס לתלונות : 02-6662590 

    מען למכתבים : רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 91036

מענה טלפוני: בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-15:00 במספר 02-5396000

עם זאת, לפני העברת התלונה, יש לוודא אצל רשם המתווכים את סטאטוס המתווך. 

​