שיתופי פעולה

 

​רשות הפטנטים הישראלית בעלת שיתופי פעולה מרובים, הן עם המגזר הציבורי והן עם המגזר הפרטי בישראל. כמו כן, לרשות קשרים ושיתופי פעולה בינלאומיים רבים, המבססים את מעמדה בקרב קהילת הקניין הרוחני העולמית.


רשות הפטנטים חתומה על מספר לא מבוטל של הסכמים, אמנות ומערכות בינלאומיות המאפשרות לה לפתח קשרים הדדיים עם מדינות זרות או ארגונים בינלאומיים וכן עם חברות פרטיות. קשרים אלה, באופן ישיר ועקיף, משפרים את השירות למגיש הבקשה, פותחים דלתות והזדמנויות מרובות למגיש הישראלי וכן מקדמים את מעמדה של רשות הפטנטים בעולם ובכך גם את מעמדה של ישראל.


מעמדה של רשות הפטנטים כרשות חיפוש בינלאומית ושיטותיה המתקדמות להליכי חיפוש ובחינה, קיבעו את הרשות כמרכז למידה עבור רשויות חיפוש זרות בעולם ואף עבור ארגון WIPO (ארגון הקניין הרוחני העולמי).


אירועים, כנסים ופרויקטים ייחודיים מתקיימים ברשות כל העת, והציבור המעוניין מוזמן להתעדכן בשיתופי הפעולה השונים ובפעילותה של הרשות בזירה הבינלאומית.