מפגשים עם הארגונים המקצועיים

 
הנהלת רשות הפטנטים מקיימת מפגשים תקופתיים עם נציגי הארגונים המקצועיים. מפגשים אלה הינם אמצעי לשמירת הקשר של הרשות עם הציבור ובכלל זה ציבור המייצגים