רשות הפטנטים


מידע שימושי

מאגרי מידע  

  


 

הודעת אזהרה

אזהרההודעת אזהרה מפני הגשות תשלום מטעות הנשלחות למגישי בקשות  לרישום סימני מסחר ובקשות PCT 
                                                     
                                                                      + להרחבה
  

איתור מידע מהיר