מחלקת עיצובים

 

אודות מחלקת עיצובים (מדגמים)

מחלקת עיצובים (מדגמים) ברשות הפטנטים אחראית על הטיפול בבקשות לרישום עיצובים (מדגמים). עיצוב רשום הינו זכות קניינית במסגרתה מוענקת הגנה על עיצוב מוצר תעשייתי חדש ובעל אופי ייחודי. זכות זו נועדה להקנות לבעל העיצוב הרשום בלעדיות בישראל על השימוש בעיצוב.