דו"ח מצב בחינות

 
  • בקשות חדשות

    ​לפניכם ריכוז דו"ח מצב אודות בקשות חדשות הנבחנות ע"י צוותי הבוחנים במחלקת הפטנטים.

    הדו"ח מתפרסם אחת לרבעון.

  • בקשות חוזרות

    לפניכם רכיב חיפוש המציג ​דו"ח מצב אודות התקדמות בבחינת בקשות חוזרות.