עורכי פטנטים

 
 • בחינות ורישוי עורכי פטנטים

  נושאי הבחינות לקבלת רשיון עורך פטנטים, תקופת ההתמחות ורישום בפנקס עורכי הפטנטים מוסדרים בפרק ט' לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, (להלן: "חוק הפטנטים"), סעיפים 142 ואילך, בחלק העשירי לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"), תקנות 124 ואילך, ובחוזר הרשם מ.נ.60 מיום 16.4.08 (להלן" ...
  להרחבה
 • פנקס עורכי פטנטים

  פנקס עורכי הפטנטים
  להלן, לעיון הציבור, קובץ בעלי רישיון כעורכי פטנטים:

  בכל שאלה באשר לפנקס ניתן לפנות לכתובת הבאה: PatentAttorney@justice.gov.il 

  להרחבה
 • ועדת המשמעת

  להלן מלוא הפרטים אודות הליכי המשמעת לעורכי פטנטים, כל זאת בהתאם למפורט בפרק ט' לחוק הפטנטים התשכ"ז-1967.
  לפניות לוועדת המשמעת ניתן לפנות בדוא"ל: PatentAttorney@justice.gov.il

  להרחבה
 • תהליך הסדרת עיסוק עורכי הפטנטים

  במסגרת בחינת תיקוני חקיקה אפשריים הנוגעים להסדרת עיסוק עורכי הפטנטים בתחומי הרישוי, המשמעת והאתיקה, מבקשת רשות הפטנטים לשתף את הציבור הרחב בתהליך החקיקה.​

  להרחבה