בוחני פטנטים

 

 


טלפון

 


פקס

02-6467774


דוא”להערות

לשאלות בנושאים הבאים ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל:

  1. שאלות בנושא בקשות לפטנט בתהליך בחינה.
  2. פניות בנושא טעויות שהתגלו בנסח.
  3. פניות לממונה על הבוחנים.
  4. פניות לגבי שלמות מסמכי הבקשות שפורסמו לציבור בהתאם לסעיף 16 (א) לחוק.


 

​ 
הממונה על הבוחנים​

סגנית הממונה על הבוחנים ואחראית צווי ארכה
 
צוות ביוטכנולוגיה I
 
 
צוות ביוטכנולוגיה II
 
​ 
צוות כימיה I
 
​ ​צוות כימיה II
 
​ ​צוות כימיה III
 
​ 
צוות מכניקה I
 
​ 
צוות מכניקה II
 
​ 
צוות מכשור רפואי/אלקטרוניקה
 
​ 
צוות פארמה
 
​ 
צוות תקשורת/מחשבים I
 
​​צוות תקשורת/מחשבים II
​​צוות מכניקה מורחבת
​​צוות פיזיקה-מכשור רפואי