מחלקת בחינות פורמליות - פטנטים

 

 


קבלת קהל

 


טלפון

 


פקס

02-6467774


דוא”ל 

בעלי תפקידים

מזכירות פטנטים