מחלקת PCT

 

אודות המחלקה הבינלאומית PCT

בתוך הרשות פועלת המחלקה בכפוף לאמנה לשיתוף פעולה לענייני פטנטים (PCT, Patent Cooperation Treaty), העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנט ותהליכי החיפוש והבחינה הבינלאומיים של הבקשה. ​​