זמנים מקסימליים למתן שירות

 
רשות הפטנטים חותרת כל העת למתן שירות איכותי, יעיל ומהיר לציבור.
 
כחלק משיפור השירות לציבור והגברת השקיפות, מתחייבת הרשות לזמנים מקסימליים למתן שירות בכלל מחלקות הרשות. עובדי הרשות יעשו כל שביכולתם על מנת ש-90% מהבקשות המופנות לרשות, תטופלנה בתוך זמנים אלו.
 
הרשות תמשיך ותשאף לקיצור הזמנים למתן השירות.
מידע בדבר עמידה בזמני מתן השירות לשנת 2020 ויעדי זמני מתן השירות לשנת 2021 ניתן למצוא  בהודעת הרשם מיום 8.3.2021.