הודעות רשם

הודעות רשם
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 237 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 237 תוצאות
להרחבהקובץ   תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ PDF28-07-2021
עיון במסמכים בתיקי הבחינה באתר החיפוש של רשות הפטנטים
קובץ PDF20-04-2021
שיתוף הציבור בתהליך עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט בשנת 2021
קובץ PDF19-04-2021
הודעה לציבור בעניין רצפים ST26
קובץ PDF24-03-2021
סגירת משרדי רשות הפטנטים בחג הפסח תשפ"א
קובץ PDF23-03-2021
הודעה בהתאם לחוזר רשם 039/2020 - עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט
קובץ PDF18-03-2021
הודעה בעניין שדרוג מערכת פטנטים
קובץ PDF08-03-2021
פרסום תוצאות עמידה באמנת שירות שנת 2020 ועדכון זמני אמנת שירות 2021
קובץ PDF11-02-2021
קיום דיונים בבית הדין שברשות הפטנטים מיום 14.02.2021
קובץ PDF20-01-2021
אופן פעולת הרשות בתקופה שמיום ח' שבט התשפ"א (21 בינואר 2021 ) ועד יום י"ח בשבט התשפ"א (31 בינואר 2021)
קובץ PDF10-01-2021
אופן פעולת הרשות בתקופה שמיום 8 בינואר 2021 ועד יום 21 בינואר 2021 (תקופת הידוק ההגבלות)
ERROR