דו"ח דיונים

 
דוח הדיונים משקף את צפי הדיונים לחודש המצוין בו. ייתכנו שינויים במועדי הדיונים בהתאם לבקשות הצדדים וההחלטות של היושבים בדין.
באחריותו של אדם שאינו צד להליך המעוניין להגיע לדיון משפטי  לוודא אם הדיון אכן מתקיים במועד שפורסם.
בדיקה זו תבוצע באמצעות כניסה לתיק המקוון באתר רשות הפטנטים, בו מצויים מסמכי ההליך.
 ​​​​​​​​​