אכיפה ובקרה

 

קבלת קהל

 


כתובת למשלוח דואר

רחוב השלושה 2, ת"ד 9222 תל-אביב 6109102​​


מענה טלפוני

 


טלפון

 

דוא”ל

​לפניות בנושא חברה מפרה :

achifa-havarot@justice.gov.il​​

לפניות בנושא פירוק עמותות/חל"צ:

 Moked-Amutot@justice.gov.il