תשלומים ואגרות

 
ניתן לשלם אגרות ליחידות הרשות באופן מקוון באמצעות אתרי האינטרנט היחידתיים.

  • ​במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.  
  • יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

 

חיפוש אגרות
תוצאות 15-1 מתוך 46 תוצאות
תוצאות 15-1 מתוך 46 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
קבלת מסמך אחר מתיק עמותהרשם העמותות
25 ₪ לכל מסמך​
תשלום מקוון
רישום שותפות מוגבלת/ זרהרשם השותפויות
2,614 ₪​
תשלום מקוון
הפרשי אגרותרשם השותפויות
לחצו על תשלום מקוון
תשלום מקוון
​לנוחיותכם, אגרת השלמה נועדה לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא מתאים .​​
קבלת מסמך אחר מתיק שותפותרשם השותפויות
25 ₪​
תשלום מקוון
רישום חברה לתועלת הציבור (חל"צ) רשם החברות

​750.00 ₪

תשלום מקוון
אגרה מופחתת להגשת רישום חברה במסלול המקווןרשם החברות

​2150 ש"ח

תשלום מקוון
* השנה ניתן לשלם עד 1.4.18 (31.3.18 יוצא ביום שבת).
רישום חברה (למעט חברה לתועלת הציבור)רשם החברות

​2,614 ₪​​

תשלום מקוון
אגרה שנתיתרשם החברות
ראו פירוט​
תשלום מקוון
על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות. 
 
מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה:
 
אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018: 1,120 
אגרה שנתית רגילה לתשלום החל מה-2 באפריל 2018: 1,488 
 
 
​​​​​​​​​​
הפקת נסח חברה באינטרנטרשם החברות
10 ₪
תשלום מקוון
קבלת העתק תעודת רישום חברה/ חל"צ משוחזרת (לחברה רשומה)רשם החברות
10 ₪
תשלום מקוון
קבלת מסמך אחר מתיק חברהרשם החברות

25 ₪

תשלום מקוון
הפרשי אגרות רשם החברות

​לחצו על תשלום מקוון

תשלום מקוון
​לנוחיותכם, אגרת השלמה נועדה לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא מתאים .​​
הגשת הצעה למיזוג עבור כל חברה מתמזגת (למעט חברה לתועלת הציבור)רשם החברות

​2,614 ₪​​

תשלום מקוון
הגשת הצעת מיזוגרשם העמותות
750 ₪​
תשלום מקוון
​הגשת הצעת מיזוג לתאגידים כמשמעותה בפרק 23 לחוק, לכל עמותה מתמזגת.​
רישום עמותה חדשה רשם העמותות
816 ₪​
תשלום מקוון
לצורך רישום עמותה לפי חוק העמותות התש"ם – 1980, יש להגיש בקשה מתאימה חתומה ע"י כל המייסדים ומאומתת בתצהיר כולל התייחסות לסוג התקנון המוצע לעמותה וצירופו (חתום ע"י כל המייסדים), כאשר אין הוא התקנון המצוי. למסמכים תצורף קבלה על תשלום אגרת טיפול ורישום בהתאם לתקנות והודעות האגרות לעמותות.
 
המסמכים יישלחו בדואר לכתובת רשם העמותות.
 
יש להמתין לתשובה אשר תישלח לכתובת המטפל ע"י משלוח תעודת הרישום בדואר רשום או ע"י משלוח מכתב מאת יועץ/ת משפטי לרשם העמותות, בדבר שינויים, תיקונים או הבהרות הנדרשים בהתאם להוראות החוק.
 
האגרה בגין רישום מופחת מבוטלת.
 
את האגרה ניתן לשלם גם בשובר תשלום בבנק הדואר.
 
הבא לדף אחרון