תשלומים וטפסים

 • טפסים

  בדף זה נמצאים כל הטפסים של  יחידות רשות התאגידים.

  על מנת להקל על הציבור באיתור טופס מסוים, ניתן לבצע חיפוש ע"פ טקסט חופשי.

  אתר זה הוא חלק ממגוון שירותי משרד המשפטים המוצעים לציבור.

  להרחבה
 • תשלומים ואגרות

  בדף זה קיים מידע על כל האגרות אותן נדרש האזרח לשלם במסגרת פעילותו מול יחידות רשות התאגידים.

  על מנת להקל על הציבור באיתור תשלום או אגרה ספציפיים, ניתן לבצע חיפוש תשלומים ואגרות ע"פ יחידה.

  אתר זה הוא חלק ממגוון שירותי משרד המשפטים המוצעים לציבור.

  להרחבה