טפסי רשם העמותות

 
תוצאות 12-1 מתוך 33 תוצאות
תוצאות 12-1 מתוך 33 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה - עמותהרשם העמותות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון  דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה - עמותה
בקשה לאישור ניהול תקיןרשם העמותות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון בקשה לאישור ניהול תקין
דיווח על החלטת בית משפט בבקשה לשינוי מטרות (טופס 5)רשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 5  - דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
עבור לטופס מקוון דיווח על החלטת בית משפט בבקשה לשינוי מטרות (טופס 5)
הודעה על שינוי מען (טופס 10)רשם העמותות
docx הורד קובץ הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 10)
עבור לטופס מקוון הודעה על שינוי מען (טופס 10)
דיווח על החלטה לשינוי תקנון (טופס 3)רשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 3 - דיווח על החלטה לשינוי תקנון
עבור לטופס מקוון דיווח על החלטה לשינוי תקנון (טופס 3)
דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה (טופס 7)רשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 7 דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
עבור לטופס מקוון דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה (טופס 7)
בקשה להחייאת עמותהרשם העמותות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון בקשה להחייאת עמותה
הודעה על מינוי או סיום כהונה של חבר וועד (טופס 6)רשם העמותות
docx הורד קובץ הודעה על בחירה מינוי של חברי וועד או על סיום כהונה של חברי ועד (טופס 6)
עבור לטופס מקוון הודעה על מינוי או סיום כהונה של חבר וועד (טופס 6)
בקשה לרישום עמותה (טופס 1)רשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 1- בקשה לרישום עמותה
עבור לטופס מקוון בקשה לרישום עמותה (טופס 1)
הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה (טופס 14)רשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 14 - הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
עבור לטופס מקוון הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה (טופס 14)
דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון (טופס 13)רשם העמותות
docx הורד קובץ טופס 13 - דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון של עמותה
עבור לטופס מקוון דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון (טופס 13)
דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה (טופס 2)רשם העמותות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה (טופס 2)
 
הבא לדף אחרון