טפסי רשם ההקדשות

 
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
נסח רישום מפנקס ההקדשותרשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון נסח רישום מפנקס ההקדשות
תצהיר נאמנים בהקדש ציבורירשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון תצהיר נאמנים בהקדש ציבורי
טופס דו"ח כספי להקדש ציבורי שמחזור הכנסותיו השנתיות הן עד 80 אלף ש"ח רשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס דו"ח כספי להקדש ציבורי שמחזור הכנסותיו השנתיות הן עד 80 אלף ש"ח
כתב הסכמה לנאמנים בהקדש ציבורי שאינם תאגידרשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון כתב הסכמה לנאמנים בהקדש ציבורי שאינם תאגיד
טופס בקשה לקבלת אישור ניהול תקין להקדש ציבורירשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס בקשה לקבלת אישור ניהול תקין להקדש ציבורי
טופס רישום הקדש ציבורירשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס רישום הקדש ציבורי
קבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידערשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון קבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע
טופס דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"חרשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון טופס דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח
כתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורירשם ההקדשות
לא קיים טופס להורדה
עבור לטופס מקוון כתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורי
טופס הצעה לניסוח כתב הקדשרשם ההקדשות
docx הורד קובץ הצעה לניסוח כתב הקדש
 לא קיים טופס מקוון