טפסי רשם המפלגות

 
תוצאות 10-1 מתוך 12 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 12 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
בקשת עיון בבקשה לרישום מפלגה (טופס 3) רשם המפלגות
docx הורד קובץ בקשה לעיון בבקשה לרישום מפלגה
 לא קיים טופס מקוון
בקשת עיון בפנקס המפלגות (טופס 7) רשם המפלגות
docx הורד קובץ (טופס 7) בקשה לעיין בפנקס/לקבל העתק של רישום
 לא קיים טופס מקוון
הודעת מפלגה לפי סעיף 25א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 רשם המפלגות
docx הורד קובץ הודעה על נכסים והתחייבויות לפי סעיף 25אג לחוק המפלגות - למפלגה שהתמודדה בכנסת
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לרישום מפלגה (טופס 1)רשם המפלגות
docx הורד קובץ (טופס 1) בקשה לרישום מפלגה
 לא קיים טופס מקוון
התנגדות לרישום מפלגה (טופס 4)רשם המפלגות
docx הורד קובץ הודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה
 לא קיים טופס מקוון
תצהיר תושבות (טופס 2)רשם המפלגות
docx הורד קובץ (טופס 2) תצהיר תושבות
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לשינוי שם מפלגהרשם המפלגות
docx הורד קובץ בקשה לשינוי שם מפלגה
 לא קיים טופס מקוון
שינוי מטרות המפלגה רשם המפלגות
docx הורד קובץ טופס בקשה לשינוי מטרות מפלגה
 לא קיים טופס מקוון
הודעת מפלגה על בא כוח וממלא מקומו לעניין רשימת מועמדים לכנסת רשם המפלגות
docx הורד קובץ טופס בא כוח המפלגה וממלא מקומו בכנסת
 לא קיים טופס מקוון
הודעת מפלגה לפי סעיף 25א(א) ו-(ב) לחוק המפלגות התשנב-1992 רשם המפלגות
docx הורד קובץ טופס הודעה על נכסים והתחייבויות לפי סעיף 25א(ב)
 לא קיים טופס מקוון
 
12
הבא לדף אחרון