טפסי רשם השותפויות

 
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
טופס רישום שם עסקרשם השותפויות
docx הורד קובץ בקשה לרישום שם עסק
 לא קיים טופס מקוון
החזרים כספיים מרשם החברות ורשם השותפויותרשם החברות
docx הורד קובץ החזר אגרה
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לרישום שותפות (טופס 1)רשם השותפויות
pdf הורד קובץ  טופס בקשה לרישום שותפות
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות (טופס 2)רשם השותפויות
docx הורד קובץ הודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לשינוי שם שותפות (טופס 3)רשם השותפויות
docx הורד קובץ בקשה לשינוי שם שותפות
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על שינויים בשותפות (טופס 4)רשם השותפויות
docx הורד קובץ הודעה על שינויים בשותפות
 לא קיים טופס מקוון
בקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות (טופס 5)רשם השותפויות
docx הורד קובץ בקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות
 לא קיים טופס מקוון
הודעה על פירוק שותפות(טופס 6)רשם השותפויות
docx הורד קובץ הודעה על פירוק שותפות
 לא קיים טופס מקוון