חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה, תזכירים והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות יחידות רשות התאגידים.


תוצאות 10-1 מתוך 155 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 155 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדתיוג - שם יחידהממויין לפי תיוג - שם יחידה בסדר יורדקובץ  
תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970תקנהרשם המשכונותקובץ וורד
​תקנות הבחירות לכנסת 1973תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999תקנהאכיפה ובקרהקובץ PDF
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), תשס"ב-2002תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל), תש"ס-2000תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000תקנהרשם החברותקובץ וורד