מדריכים והנחיות

 
איתור מדריך / הנחיה
תוצאות 60-46 מתוך 71 תוצאות
תוצאות 60-46 מתוך 71 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדשם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדקובץ  
רישום אגודה עותמנית כעמותהרשם העמותותקובץ וורד
רישום חברה לתועלת הציבוררשם העמותותקובץ וורד
הנחיות לפירוק מרצון של עמותהרשם העמותותקובץ וורד
חוות דעת בעניין תקנות הגמולרשם העמותותקובץ PDF
חוות דעת לגבי העסקת דירקטור בשכר בחברות לתועלת הציבור רשם העמותותקובץ PDF
מצגת קבלת אישור על הגשת מסמכיםרשם העמותותקובץ מסמך
אנגליתרשם העמותותקובץ PDF
ערביתרשם העמותותקובץ PDF
נוהל אישור חסיון תורמים (עדכון 2016)רשם העמותותקובץ PDF
המצאת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין חל"צ 2017 רשם העמותותקובץ PDF
המצאת מסמכים לצורך אישור ניהול תקין לשנת 2017 עבור עמותה רשם העמותותקובץ PDF
רשימה הנושאים הנבדקים במהלך עריכת ביקורות עומקרשם העמותותקובץ וורד
הליך בחירות באיגודי ספורטרשם העמותותקובץ וורד
הנחיות להחייאת עמותהרשם העמותותקובץ וורד
הנחיות הרשם - פעילות עסקית של עמותהרשם העמותותקובץ וורד
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון