רשם השותפויות

 
 • רשם השותפויות|הפקת נסח שותפות

  שירות המאפשר קבלת תמצית עיון על פרטי התאגיד, אשר בנוסף לפרטים הבסיסיים על התאגיד מכילה מידע על דירקטורים, בעלי מניות ושעבודים של התאגיד
 • רשם השותפויות|קבלת מידע בסיסי על שותפות-חינם

  שירות המאפשר קבלת פרטים, כגון:
  מספר השותפות, שם השותפות, סוג התאגיד, סטאטוס, מען השותפות, מטרת השותפות, תיאור השותפות.
 • רשם השותפויות|מצב טיפול בפנייתכם לרשם השותפויות

  שירות המאפשר להתעדכן מה מצב הטיפול בפניה שהתקבלה אצל רשם השותפויות
 • רשם השותפויות|הזמנת תיק שותפות

  בתיק השותפות ניתן לראות את המסמכים שהוגשו ע"י התאגיד מיום היווסדו ורישומו במרשמי רשם החברות והשותפויות עד היום. כל אדם רשאי לקבל תיק לעיון בכפוף לתשלום אגרה. המסמכים בתיק נסרקו ונחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת,והם קבילים להגשה בבית המשפט בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א- 2001.