רשם המפלגות

 
  • רשם המפלגות|מידע מקוון על מפלגות רשומות

    השירות מאפשר לקבל את הפרטים הבאים: שם ומספר המפלגה, מטרות המפלגה, דרכי יצירת קשר עם המפלגה ודוחות - הודעה על נכסי מפלגה ודוחות כספיים שהוגשו לרשם המפלגות​