ביטול משכון

מהות השירות

 מחיקת הודעת משכון שנרשמה במאגר רשם המשכונות, לפני שהסתיים תוקף ההודעה. 

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 

  • הודעה על ביטול משכון


עלות השירות

ללא תשלום

אפשרויות לקבלת השירות

זמן טיפול

​עד 5 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים ביחידה.

הערות

  • ​חובה להגיש מסמכי מקור בלבד.
  • הנושה חייב להיות חתום על ההודעה (חתימה וחותמת במקרה של תאגיד).
  • מחיקת נכס ממושכן מתוך רשימת נכסים ממשוכנים מוגדרת כשינוי משכון ומצריכה מילוי טופס שינוי משכון ותשלום אגרה.
  • חובה להגיש מסמכים בשפה רשמית בלבד.