שינוי פרטי משכון

מהות השירות

​שינוי בהודעת משכון שמופיעה במאגר רשם המשכונות. ניתן לבצע שינוי מסוג הוספה, מחיקה,החלפה או עדכון, בפרטי כל אחד מן הצדדים המפורטים בהודעה או בפרטי הנכס.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • הודעת שינוי פרטי משכון  

דף הנחיות להודעת שינוי פרטי משכון

 • אסמכתא על תשלום אגרה


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:

כתובות לשכות רשם המשכונות המחוזיות.

 • קבלת קהל:
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30.
  ביום ג' הפקדת מסמכים בלבד בקומת הכניסה לבניין (בנצרת עילית ההפקדה בלשכה עצמה).

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים ביחידה.

הערות

 • ​חובה להגיש מסמכי מקור בלבד.
 • שינוי בנושה וכן מחיקה של חייב/בעל נכס אינם מצריכים חתימות חייב/בעל הנכס. בכל מקרה אחר, כל הצדדים צריכים להיות חתומים על-גבי הודעת השינוי.
 • מחיקת נכס מתיק משכון כאשר זהו נכס יחיד בתיק, תחשב כביטול משכון ותדרוש טופס בהתאם.
 • בשינוי של משכון שנרשם במאגר הידני (לפני שנת 1994) יש להעביר את רישום המשכון למאגר הממוחשב ואז לבצע את השינוי המבוקש.
 • חובה להגיש מסמכים בשפה רשמית בלבד.