הודעת העברה

מהות השירות

​בקשה להעביר למאגר הממוחשב רישומו של משכון שקיים במאגר הידני. כאשר מתבקש שינוי במשכון שנרשם במאגר הידני, יש להעבירו תחילה למאגר הממוחשב ואז לבצע את השינוי המבוקש. ניתן לבצע את ההעברה גם כאשר אין צורך בשינוי פרטי משכון, וזאת על מנת להגדיל את נגישות הציבור למידע.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות


עלות השירות

ללא תשלום

אפשרויות לקבלת השירות

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים ביחידה.

הערות

  • ​חובה להגיש מסמכי מקור בלבד.
  • כל הצדדים חייבים להיות חתומים על גבי ההודעה.
  • חובה להגיש מסמכים בשפה רשמית בלבד.