הארכת רישום משכון

מהות השירות

​הארכת תקופת רישומו של משכון קיים במאגר רשם המשכונות.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

  • הודעה על הארכת רישום משכון

דף הנחיות להודעה על הארכת רישום משכון

  • אסמכתא על תשלום אגרה


עלות השירות

38 ש"ח לכל שנה, 190 ש"ח ל- 5 שנים ומעלה.

אמצעי תשלום

לתשלום

אפשרויות לקבלת השירות

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים ביחידה.

הערות

  • ​חובה להגיש מסמכי מקור בלבד.
  • הנושים והחייבים (או בעלי הנכס במידה וישנם) חייבים להיות חתומים על ההודעה. במידה ומישהו אחר חותם בשמם יש לצרף ייפוי כוח מקורי אשר כולל הרשאה למשכן את הנכס.
  • חובה להגיש מסמכים בשפה רשמית בלבד.