טפסי דיווח ואישור ניהול תקין

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

תוצאות 18-11 מתוך 18 תוצאות
תוצאות 18-11 מתוך 18 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם העמותותהודעה על מינוי או סיום כהונה של חבר וועד (טופס 6)​הודעה על בחירה/מינוי/סיום כהונה של חבר וועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבוןdocx הורד קובץ הודעה על בחירה מינוי של חברי וועד או על סיום כהונה של חברי ועד (טופס 6)
 
רשם העמותותדיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה (טופס 7)   docx הורד קובץ טופס 7 דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
 
רשם העמותותהמלצות ועדת ביקורת/הגוף המבקר עמותה (טופס 8)      
רשם העמותותרשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה (טופס 9)      
רשם העמותותהודעה על שינוי מען (טופס 10)   docx הורד קובץ הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 10)
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהודעה על הגשת תובענה (טופס 11)קישור להודעה על הגשת תובענה (טופס 11)docx הורד קובץ טופס 11- הודעה על הגשת תובענה
 
רשם העמותותבקשה לאישור ניהול תקין      
רשם העמותות דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה - עמותהאין לשלוח את הטיוטה לרשםקישור ל דיווח רבעוני על תרומה מישות מדינית זרה - עמותה    הנחיות למילוי טופס מקוון דו"ח רבעוני על קבלת תרומה מישות מדינית זרה
לעמוד הראשון הקודם
12
הבא