טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

איתור טפסים
תוצאות 10-1 מתוך 33 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 33 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות   pdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין
 
 
pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברותpdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברות
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (חל"ץ)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2016 - חל"צ
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (עמותות)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2015 - עמותה
 
רשם העמותותתוספת שני סעיפים לתקנון מצוי   docx הורד קובץ two_sections.docx
 
רשם העמותותטופס בקשה דחופה - בקשה לזירוז   docx הורד קובץ טופס בקשה לטיפול דחוף - בקשה לזירוז
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורטופס הזמנת תיק חברה לתועלת הציבור בתקליטור   docx הורד קובץ הזמנת תקליטור חברה לתועלת הציבור
 
רשם העמותותבקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק עמותה/חל"צ   docx הורד קובץ בקשה להזמנת מסמכים מתיק עמותה/ חל"צ
 
 
הבא לדף אחרון