ביקורת עומק על עמותות וחברות לתועלת הציבור

 

רשם העמותות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות ביקורת שקבע


תיקון 25 לחוק החברות ותיקון 14 לחוק העמותות שייכנסו לתוקף ביום 6.2.14, עיגנו בחקיקה והבהירו כללים לעניין ההסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו, תנאי הכשירות שלו ועוד.

 

ככלל, ביקורות העומק נערכות בעמותות בעלות מחזור כספי העולה על מיליון ₪, אך יתכנו מקרים בהם תיערך ביקורת עומק גם בעמותות עם מחזור כספי נמוך יותר. מכל מקום, רשם העמותות עורך ביקורות מסוגים שונים בעמותות שונות, ללא קשר למחזור הכספי שלהן.

 
הביקורות נערכות הן כחלק מהטיפול השוטף בעמותות והן בעקבות מידע המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה.